Beslut i bildningsnämnden: Hallen stängs

Publicerad: 22 maj, 2019 kl 16:29

Hallens fasad

Bildningsnämnden har beslutat att Hallen ska stängas. Verksamheten pågår fram till sommaren.

Vid onsdagens sammanträde, den 22 maj, beslutade bildningsnämnden att ungdomscenter Hallen ska stängas. Verksamheten kommer att avslutas till sommaren.

”Personalen på Hallen har gjort ett fantastiskt jobb. Deras insats under åren har varit utmärkt och vi hoppas att vi kan nyttja deras kompetens i ett annat sammanhang”, skriver bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson i en kommentar.

Bakgrund

Ungdomscenter Hallen vänder sig till gymnasieungdomar. Verksamheten startade 2010 i gamla saluhallen i centrala Motala. Det var från början ett samarbetsprojekt mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Bostadsstiftelsen Platen, som är hyresvärd.

De första fem åren delades kostnader för verksamheten på de tre parterna. Bildningsförvaltningens verksamhet fritid ansvarar för driften av Hallen.

2016 beslutade socialförvaltningen att gå ur samarbetet. Efter det har bildningsförvaltningen fått pengar från kommunstyrelsen för att täcka den del som tidigare bekostades av socialförvaltningen. Under 2019 ges inte någon ekonomisk kompensation. För att klara sin budget och sina sparkrav behövde därför verksamhet fritid se över Hallens uppdrag och organisation.

Underlag till beslut

I förarbetet till beslutet beskrivs bakgrunden och förutsättningarna. Bildningsnämnden hade att ta ställning till två alternativ:

  • Hallen fortsätter verksamheten, men i andra lokaler och i annan form.
  • Hallens verksamhet avvecklas.

I förarbetet ingår också en bedömning av vad en stängning kan medföra för risker.

Nämnden beslutade alltså att Hallen ska stängas. Nämndens ordförande Mark Henriksson kommenterar:

”Vi vill hitta lösningar som är attraktiva för alla kommunens ungdomar. Kanske finns den lösningen i de många föreningar som finns idag? Kanske kan Kulturskolan fånga upp en del av de ungdomarna? Kanske behöver kommunen hitta en annan verksamhet? Vi kommer ta reda på det och presentera lösningar.”