Bättre företagsklimat på landsbygden med Tjällmomodellen

Publicerad: 30 maj, 2018 kl 08:59

en länga med röda trähus.

På landsbygden finns många livaktiga företag. Ett exempel är Medevi brunn.

Nu ska Tjällmomodellen appliceras på fler små orter i Motala kommun.

– Det är viktigt att ta tillvara och kanalisera det fantastiska engagemang som finns hos människor på landsbygden, säger Anders Bengtson, tillväxtstrateg på Motala kommun.

Nu lanseras det som kommit att kallas Tjällmomodellen brett på Motala kommuns landsbygd. Syftet är att underlätta för människor att bo, leva och inte minst driva företag på mindre orter.

– Arbetssättet går ut på att vi på kommunen har en tät dialog med boende på orten. De får presentera sina drömmar och önskemål om vad de skulle behöva för att skapa ett bättre liv på den orten som de bor. En del kan kommunen göra, men inte allt. Andra saker kan de själva ordna, eller så hittar vi externa finansiärer, exempelvis genom att skapa ett Leaderprojekt, berättar Anders Bengtson.

Här har möten hållits

Inledande möten har hållits på flera orter i Motala kommun.

  • Västanvik-Nykyrka-Medevi-Bona
  • Fornåsa-Lönsås-Älvan-Älvestad
  • Korskrog
  • Borensberg
  • Klockrike
  • Godegård-Degerön

Här planeras möten

På gång framöver är:

  • Sjökumla-Varv-Styra-Fivelstad
  • Fågelsta
  • Österstad-Ekebyborna
  • Karlsby-Kristberg

– Det har redan kommit fram många önskemål om vad vi kan jobba med, och nu gäller det att prioritera vad vi ska göra och hitta lösningar, säger Anders Bengtson.

Företagsklimat på landsbygden

Han vill lyfta fram att goda levnadsvillkor på landsbygden är viktigt för ett bra företagsklimat. Det finns väldigt många företag utanför centralorten, som spelar stor roll bland annat för besöksnäringen.

– Vi måste hjälpa ortsborna att synliggöra detta och göra vad vi kan för att underlätta deras företagande. Det är en framtidsfråga för Motala kommun.