Baltzar och vatten på torget i Östergötlands sjöstad!

Publicerad: 6 februari, 2017 kl 10:55

Ja, det är vad många tycker ska spegla Motala på framtidens Stora torg i medborgardialogen som nu är sammanställd! Det höjs röster för att Platen-statyn ska få en mer framträdande roll på torget men framförallt vill allmänheten se vatten i någon form.  Det kan vara en fontän, en ”vattentrappa”, en rinnande bäck eller kanal, en fiskdamm, en vattenlek för barn…bara det blir något med vatten!

Vad mer har kommit fram i dialogen? Jo, att inte allt är dåligt, det finns en del att slå vakt om. Många tycker att det bästa med torget idag är att det är stort och öppet, nästan lika många lyfter fram torghandeln. När det gäller torghandeln kan vi i sammanställningen se att det framförallt är äldre som prioriterar den medan de något yngre har större intressen i serveringarna. En annan intressant iakttagelse gäller parkeringsplatserna på torget. Det är endast en mycket liten andel som tycker det är viktigt att kunna parkera just på torget. Påfallande många, både män och kvinnor, cyklar eller går när man ska till centrum och den viktigaste entrén till torget är hörnet Kungsgatan-Repslagargatan intill Gallerians huvudentré.

Lummigt och hemtrevligt torg
På vykortet fanns möjlighet att markera vilken stil på torget man föredrar. Av svaren kan man uttolka att de flesta motalabor vill se ett lummigt och hemtrevligt torg med inslag av lekfullhet och färg. Vi har också fått del av många röster som vill ha fler sittplatser, gärna som gör det möjligt att slå sig ner året om. Ett hus i glas med servering, kaffe och glass, och en is för skridskoåkning är vad man tror kan göra torget till en mötesplats året om!

Stort engagemang
Många har engagerat sig i torgets framtid. Vi har fått in 358 vykort som var vårt främsta dialogverktyg och ca 15 brev. Dessutom ett 70-tal skisser där många passat på att illustrera sitt drömtorg. Vi har också haft möten med ungdomar och nyanlända, pratat med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor och träffat en mängd aktörer som vi vet har särskilda intressen i torgets framtid – handlare, krögare, fastighetsägare och Vätternrundan och polisen bland annat. Alla synpunkter har tagits om hand – för den intresserade finns sammanställningen av vykorten samt work-shops i länken under Relaterad information.

– Jag tycker det är väldigt roligt att Stora torget engagerar så många! Även om vi inte kommer kunna ta hänsyn till alla bra synpunkter som har kommit in så har vi fått en bra bild av vad Motalaborna önskar och prioriterar. Nu har vi ett bra underlag för att gå vidare med arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth.

Nästa fas en arkitekttävling
Viktigt att hålla i minnet är att medborgardialogen inte är en vetenskaplig studie. Det är ändå tillräckligt många som tyckt till för att vi ska få en uppfattning om vad motalaborna vill med sitt stora torg. Denna kunskap kommer att ligga till grund för nästa fas i förstudien som handlar om en arkitekttävling, mer om den kommer att finnas här på hemsidan inom kort.

Vi vill passa på att än en gång tacka för alla synpunkter, idéer och förslag som kommit in!

Läs mer
Sammanställning medborgardialog stora torget.pdf (PDF, 1,3 MB)