Beslut om avtal för marköverlåtelse till Lalandia

Publicerad: 14 oktober, 2019 kl 18:33

Gällande detaljplaneområden i Varamon

Idag, 14 oktober, beslutade kommunfullmäktige om avtalen för överlåtelse av mark för Lalandias etablering.

Ett historisk beslut och ett viktigt steg för etableringen av Lalandia

– Idag har vi fattat ett mycket viktigt beslut som kommer att ge stora effekter på turistnäring, besöksnäring och hjälpa oss att sätta Motala på kartan ännu mer än vad vi är nu, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

Det råder en politisk enighet i frågan kring Lalandias etablering och även Elias Georges var glad över dagens beslut.

– Det är en historisk dag och jag är jätteglad att vi har kommit fram till det här beslutet, säger Elias Georges, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här kommer att skapa arbetstillfällen, inte minst till våra ungdomar och skatteintäkter. Det kommer även att ge följdeffekter som kommer att stärka vårt varumärke, fortsätter Elias.

Jan Harrit, vd för Lalandia uttrycker stor glädje för att avtalen nu är beslutade och tackar för det goda samarbete som han upplever från Motala kommun.

– Vi följer den tidsplan vi har och hoppas kunna öppna i Motala under 2030, säger Jan Harrit, vd för Lalandia.

– Just nu arbetar vi hårt för att hitta den entreprenör som ska bygga anläggningen i Motala, säger Jan.

Vad innebär godkännande av avtalen?

Motala kommun säljer mark och fastigheter till Lalandia. Kommunen tecknar ett avtal som reglerar hur själva genomförandet vid utbyggnad av anläggningarna ska gå till.

När alla villkor i avtalen är uppfyllda, övergår marken i Lalandias ägo och byggstart kan ske.

Ett villkor i avtalen är att detaljplanerna för etableringen ska vinna laga kraft. Alla fem detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår. Det är inte en process som kommunen kan påverka och därmed är det svårt att säga när byggstart kan ske.

Avtalen har diskuterats med kommunjuristen och kommunens redovisningsenhet. I upprättandet av avtalen har kommunen anlitat affärsjurister.

Tidigare beslut om markanvisning och marköverlåtelseavtal

5 april 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Detaljplanerna för Lalandias etablering är nu antagna och den 24 september beslutade kommunstyrelsen att godkänna de förslag till avtal som arbetats fram.

Läs mer om Lalandiaprojektet