Asfaltering av Varamovägen 23 september

Publicerad: 15 september, 2020 kl 15:00

Asfaltering av väg på sommaren. Man i arbetskläder jämnar till asfalten.

Flera av kommunens vägar får under hösten ny, fin asfaltsbeläggning. Nu är det Varamovägens tur.

Under de arbeten som pågår påverkas trafiken i olika utsträckning. Just nu hyvlas och justeras ytan på Varamovägen inför asfalteringen.

Bilden visar en karta med röd markering på Varamovägen mellan Månvägen och Stormvägen där asfaltering ska ske 23 september 2020.
Asfaltering sker 23 september på Varamovägen. Sträckan mellan Månvägen och Stormvägen.

Sträckan som ska asfalteras den 23 september är mellan Månvägen – Stormvägen. Resten av Varamovägen kommer att asfalteras under hösten när alla grävningar är klara.

Trafiken kan behövas att stängas av under tiden asfalteringen sker. Entreprenören NCC ansvarar för att skylta och dirigera om trafik i den mån det behövs.

Tack för att du tar det lugnt och visar hänsyn i trafiken.