Arkitekttävling om Stora torget drar igång!

Publicerad: 10 september, 2018 kl 08:00

Fyra team av arkitekter tävlar om att skapa stans trevligaste mötesplats!

Med start den 17 september till och med den 14 december kommer fyra arkitektbyråer genom en tävling ta fram förslag på hur Stora torget ska bli stans trevligaste mötesplats.

Tävlingen bygger på det underlag som togs fram utifrån den medborgardialog som tidigare genomfördes 2016 samt ett antal kriterier som är satta.

Stort intresse bland arkitektbyråer

Totalt lämnade cirka tjugo arkitektbyråer in sina önskemål om att få delta. Både nationella, lokala som internationella fanns med bland de intresserade. En grupp tjänstemän med arkitektkompetens har sedan valt ut fyra av dessa, utifrån att de bäst motsvarade önskemålen från medborgardialogen.

Tävlingen startar den 17 september och pågår fram till och med den 14 december då en jury bestående av förtroendevalda, sakkunniga och inbjudna arkitekter slutligen väljer en vinnare.

Utställning för allmänheten

De fyra inlämnade förslagen kommer ställas ut till allmänhetens beskådan efter års-skiftet. Under samma tid kommer juryn att välja ut det slutliga och vinnande bidraget. Vinnaren kommer att publiceras i mars 2019. Därefter tas ritningar fram för att år 2020 påbörja byggnation av stans trevligaste mötesplats.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Åberg, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten.
Telefonnummer: 0141-22 26 65.
E-post: alexandra.aberg@motala.se eller samhallsbyggnad@motala.se