Är du intresserad av en kolonilott?

Publicerad: 7 november, 2018 kl 08:40

man i trädgårdsland

Motala kommun får ibland förfrågningar om kolonilotter. Nu vill vi undersöka hur stort intresset är och om nya koloniområden ska planeras. Om det låter lockande med en egen odlingslott – svara på enkäten.

– Under 2017 fick vi flera förfrågningar om kolonilotter. Eftersom befintliga områden i princip är fulla så väcktes idén att kolla möjligheterna att starta ett nytt område, säger skogsförvaltare Stefan Wernersson.

Han fortsätter:

– De områden som finns på förslag att utöka är Borensberg, Ekenäs, Pariserviken och Bondebacka.

För att få reda på hur stort intresset för en egen kolonilott är har en enkel enkät tagits fram.

Är du intresserad? Svara på enkäten.