Anhörigas behörighet, nytt sedan 1 juli 2017

Publicerad: 13 september, 2017 kl 12:48

En nära anhörig kan sedan den 1 juli 2017 utan en fullmakt företräda en person som efter 18-årsdagen blir beslutsoförmögen. Det innebär att en nära anhörig i vardagliga situationer kan vidta vissa rättshandlingar för den enskildes räkning enligt 17 kap. föräldrabalken. Exempel på dessa åtgärder kan vara att göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Regleringen avser dock inte större åtgärder som exempelvis försäljning av egendom eller en process i domstol.