96 procent av årsräkningarna för 2017 års redovisning granskade

Publicerad: 29 augusti, 2018 kl 07:40

Överförmyndarkansliet har den 29 augusti 2018 granskat 96 % av årsräkningarna för redovisningsår 2017. 

Vi har som ambition att vara färdiga med 95 % av granskningen före 1 november, vilket är ett vanligt riktmärke för överförmyndarverksamheter runt om i landet. Granskningen sker efter ankomstdatum och om din räkning är korrekt och komplettering inte behöver göras utbetalas arvodet snabbare.

Vi har ingen möjlighet att uppge när just din redovisning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilket tar värdefull tid från handläggningen, lämnar vi  med jämna mellanrum rapport på granskningsläget.