99 procent av årsräkningarna för 2016 års redovisning granskade

Publicerad: 16 november, 2017 kl 12:00

Överförmyndarkansliet har den 10 november 2017 granskat 99 % av årsräkningarna för redovisningsår 2016. Resterande årsräkningar är under granskning. 

Vi har som ambition att vara färdiga med 95 % av granskningen före 1 november, vilket är ett vanligt riktmärke för överförmyndarverksamheter runt om i landet. Granskningen sker efter ankomstdatum och om din räkning är korrekt och komplettering inte behöver göras utbetalas arvodet snabbare.

Vi har ingen möjlighet att uppge när just din redovisning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilket tar värdefull tid från handläggningen, lämnar vi  med jämna mellanrum rapport på granskningsläget.