Världstoalettdagen uppmärksammas 19 november

Publicerad: 12 november, 2018 kl 09:05

Toalett.

Den 19 november är det FN:s världstoalettdag som uppmärksammar sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige tar vi för givet att vi har tillgång till rent vatten och toaletter, men vi behöver bli bättre på toalettvett.

Cirka 35 ton skräp omhändertas på våra reningsverk i Motala och Vadstena varje år och orsakar stor problem för ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det består av sådant som inte löser upp sig i vatten och kan tas om hand på reningsverket. Exempel på sådant som många felaktigt spolar ner i toaletten är:

  • Hushållspapper
  • Pappersservetter
  • Våtservetter
  • Tamponger
  • Snus
  • Hår
  • Tandtråd

– Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på reningsverket eftersom det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Anna-Karin Pålsson, processingenjör på Vatten och avfall med ansvar för uppströmsfrågan, det vill säga vad som kommer in i ledningsnätet.

Det här kan hända om du fulspolar