Föreningslivet kan söka ekonomiskt stöd kopplat till coronapandemin

Publicerad: 7 september, 2020 kl 11:26

flickor som spelar innebandy

Föreningar kan hos bildningsnämnden ansöka om ekonomiskt stöd efter de konsekvenser som coronapandemin har orsakat.

Föreningar som normalt får föreningsbidrag från bildningsnämnden kan söka ekonomiskt stöd för konsekvenser av coronapandemin.

Covid-19 har slagit hårt mot samhället och så även mot vårt föreningsliv. Bildningsnämnden har beslutat att föreningar kan söka ekonomiskt stöd för de förluster som viruset har inneburit. Den avsatta stödsumman är dock inte beslutad ännu. Först väntar man in ansökningarna, vilka tjänstemännen sammanställer och därefter beslutar politikerna om hur mycket pengar som ska fördelas.

Stödet gäller för perioden mars – augusti 2020. En andra ansökningsperiod för september – december 2020 kommer att genomföras i början av 2021. I slutet av förra veckan sändes ett brev ut till samtliga föreningar om vilka uppgifter som krävs i en ansökan.

Har du frågor?

Frågor med anledning av föreningsstöd kopplat till Covid-19 kan ställas till: