100 procent av årsräkningarna för 2017 års redovisning granskade

Publicerad: 12 oktober, 2018 kl 13:40

Vi är nu färdiga med årets granskning.

Vi har granskat totalt  751 årsräkningar. I 41% av fallen har vi behövt begära in komplettering.