Gräva och schakta, tillstånd

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser. Här kan du läsa om vad som gäller om du ska gräva och schakta i kommunens gator.

Ansökan

Du ansöker om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via en e-tjänst – Geosecma grävtillstånd. Du måste skapa konto för att få tillgång till webbtjänsten.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Den som ska gräva i allmän mark ska skaffa tillstånd för detta. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv, exempelvis ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme.

Det ställs stora krav på att den som utför grävningsarbete har rätt kunskap. Ofta krävs en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen på ett säkert sätt, både för arbetare och för trafikanter. Det finns också kvalitetskrav på själva utförandet.

Grävtillstånd ska sökas minst tre veckor före planerad start och trafikanordningsplan minst två veckor före planerad start. Kommunen, väghållaren, måste känna till alla arbeten som berör gatumark eftersom vi har ansvaret för trafikanternas säkerhet. Motala kommun använder sig av ett digitalt system, Geosecma, där alla ansökningar som rör grävningar i kommunal mark och trafikanordningsplaner görs.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej