Förorenade områden

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Vad innebär ett förorenat område?

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna.

Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej