Bekämpningsmedel

Vid användning av bekämpningsmedel måste du ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden som vattendrag, dricksvattentäkter, dagvattenbrunnar och trädgårdar. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledning om växtskyddsmedel, biocidprodukter, träskyddsbehandling och myggbekämpning.

Kemikalieinspektionen

Här hittar du mer information om bekämpningsmedel hos Kemikalieinspektionen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej