Företagsklimat

Motala kommun genomför en rad åtgärder tillsammans med Tillväxt Motala för att skapa ett företagsklimat i toppklass. Kommunens resultat i olika mätningar har ökat, men vi vill bli ännu bättre.

Vårt arbete ger resultat

I februari 2018 gjordes ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala för en gemensam satsning kring ett företagsklimat i toppklass. I kommunens lokala utvecklingsprogram för mandatperioden 2019-2022 är också ”en företagsmiljö i toppklass” ett av våra utpekade resultatmål.

Nöjd kund-index (NKI) för företag mäts i samband med kommunens myndighetsutövning vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd. Eftersom samma mätning görs i flera kommuner kan vi jämföra våra resultat med andra.

Mellan 2018 till 2019 förbättrades vårt resultat avsevärt och vi ligger nu på rikets snitt.  Antalet ärenden har under samma period nästan dubblerats vilket innebär att förbättringen står på en stabil grund.

Här kan du läsa om några aktiviteter som kommunen genomför för en företagsmiljö i toppklass, antingen på egen hand eller tillsammans med Tillväxt Motala.

Tyck till!

Vi vill gärna veta vad vi kan förbättra för att öka servicen till dig som företagare. Skicka din synpunkt till foretagsklimat@motala.se.

Kontakt

Företagsklimat
E-post: foretagsklimat@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej