Vissa receptfria läkemedel, till exempel värktabletter och nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek.

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Alkoholhandläggarna på kommunen ansvarar för att kontrollera att du följer regelverket och kan hjälpa dig med ett egenkontrollprogram. Brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Du som säljer receptfria läkemedel ska rapportera hur mycket som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till eHälsomyndigheten.

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kr per försäljningsställe som anmäls. Kommunen tar ut en årlig avgift för den kontroll som görs.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel även i Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Avgiften för kontrollen bestäms i respektive kommun.

Innan du får börja sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Vi på alkohol- och tobaksenheten behöver också få in ett egenkontrollprogram.

Säljer du receptfria läkemedel ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring receptfria läkemedel följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall:

Egenkontrollprogram – försäljning av receptfria läkemedel (PDF, 46 kB)

Vi på alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer vissa receptfria läkemedel. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även folköl och/eller tobak gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av receptfria läkemedel: 1 000 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av receptfria läkemedel och tobak: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl och tobak: 2 000 kr per år och försäljningsställe

På Läkemedelsverkets webbplats finns en komplett förteckning över vilka receptfria läkemedel du får sälja på andra försäljningsställen än apotek.

 • För att sälja vissa receptfria läkemedel måste du först ha anmält försäljningen till Läkemedelsverket.
 • Du ska ha egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Om ni vill kan ni använda det här egenkontrollprogrammet: Egenkontrollprogram – försäljning av receptfria läkemedel (PDF, 46 kB)
 • Du får inte sälja receptfria läkemedel till personer som är under 18 år
 • Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte sälja receptfria läkemedel.
 • Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Läs mer om lagar och krav

Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och föreskrifter.

Kommunens alkohol- och tobaksenhet kontrollerar din försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel årligen. Kontrollen görs för att se till att lagstiftningen följs och att du som försäljare följer de krav som ställs.

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens informationsbrev till näringsidkare.

Kontakta alkohol- och tobaksenheten

Har du frågor om försäljning av receptfria läkemedel kan du kontakta alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten.

Telefonnummer kommunens växel: 0141-22 50 00

E-post: alk@motala.se

Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

Postadress:
Motala kommun
Socialkontoret
Alkohol- och tobaksenheten
Drottninggatan 5
591 86 Motala

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och föreskrifter.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej