Tillsyn av skolor och förskolor

Miljö och hälsoskyddsenheten ansvarar för hälsoskyddstillsyn över undervisningslokaler såsom förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Syftet med tillsynen är att förebygga och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten.

Det kan till exempel förekomma bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, vilka kan ge framtida hälsoproblem. Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas. Egenkontrollen är ett sätt att samla all dokumentation, samtidigt som det är lätt att se och hitta om något behöver

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej