Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. För att gräva och schakta krävs det tillstånd.

Tillstånd för att gräva och schakta

Läs om tillstånd för att gräva och schakta