Ska du köpa en fastighet som är taxerad som lantbruk? Då kan du behöva ansöka om förvärvstillstånd. Det gör du hos Länsstyrelsen.

Privatperson

Om du är privatperson och fastigheten ligger i glesbygd måste du ansöka om förvärvstillstånd. Vilka områden som räknas som glesbygd hittar du hos Länsstyrelsen.

Juridisk person

Om du är en juridisk person, till exempel ett bolag och du köper lantbruket från en privatperson eller ett dödsbo måste du ansöka om förvärvstillstånd. Ligger fastigheten i glesbygd krävs även tillstånd om du köper från en annan juridisk person.

Ansökan

Ansökan om förvärvstillstånd gör du hos Länsstyrelsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej