Insure

Insure är ett EU-projekt för att minska utsläppen av förorenade ämnen till Östersjön.

Motala kommun är delaktig i projektet Insure (Innovative Sustainable Remediation) med Länsstyrelsen Östergötland som projektledare. Projektet har beviljats medel, 304 458 euro, från EU- programmet Central Baltic. Insure kommer att arbeta för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden.

Projektet pågår i fyra år, 2015-2019. Länsstyrelsen Östergötland kommer att vara ansvarig för att driva projektet, Lead Partner. Partners utöver Motala kommun är:

  • Helsingfors universitet (Finland)
  • Populus Group Oy (Finland)
  • The Latvian Environment, Geology & Meteorology Centre (Lettland)
  • Vidzeme Planning Region (Lettland)
  • Valmiera City Council (Lettland)

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 INSURE

Nyhetsbrev nr 2 INSURE

Nyhetsbrev nr 3 INSURE

Nyhetsbrev nr 4 INSURE

Nyhetsbrev nr 5 INSURE

Nyhetsbrev nr 6 INSURE

Nyhetsbrev nr 7 INSURE

Handlingsplan för hantering av förorenade områden inom egenkontrollen

Förorenade områden – Från identifiering till åtgärder av de vanligaste föroreningarna

Handlingsplan genomförande av MIFO fas 1 för branschklass 2

Handlingsplan genomförande av MIFO fas 2 för riskklass 1 och 2

Hot mot miljön

Förorenade områden är ett hot mot miljön i alla länder runt Östersjön. Orsaken till föroreningarna kan variera men kan till exempel vara från gamla industrier eller militära områden. Antalet förorenade områden är stort i samtliga deltagande länder.

I projektet ingår totalt fem pilotområden varav ett finns i Motala. Motalas pilotområde är Motalavikens södra Strand. Inom projektet kommer området undersökas avseende föroreningssituationen och en kostnadsanalys kring exploatering är planerad. Pilotområdena kommer även användas för test av alternativ sanering, exempelvis olika biologiska åtgärdsmetoder.

Fotograf: Therese Hjälm
Fotograf: Therese Hjälm

En del av Motala kommuns arbete kommer att bestå i att finna bättre metoder för tillsynsarbetet avseende förorenade områden och hållbara saneringsmetoder.

Inom projektet kommer Motala kommun även att arbeta med att förbättra tekniska verktyg såsom gis (geografiskt informationssystem) och databaser för att förbättra prioritering och visualisering av förorenade områden.

Mer information om  Central Baltic finns på EU:s webbplats.

central-baltic-logo

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej