Vill du sälja folköl, tobak eller e-cigaretter? Då ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.

Anmäl försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter

Anmälan gör du på blankett:

Tillsyn och egenkontroll

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Vi följer då upp att de lagar och regler som finns följs. Som ett stöd ska du ha ett egenkontrollprogram. Använd gärna våra mallar för egenkontrollprogram:

Upphörande av försäljning

När du slutar att sälja folköl eller tobak, till exempel om du säljer din verksamhet, ska du skicka en avanmälan till kommunen. Det görs via blankett:

Den nya ägaren ska då lämna in en ny anmälan om hen vill sälja folköl eller tobak.

Nya krav kring tobak från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Du skickar alltid din anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Avgiften för tillsyn bestäms i respektive kommun.

Innan du får börja sälja folköl måste du anmäla detta till oss på alkohol- och tobaksenheten. Använd blanketten Anmälan om försäljning av folköl (PDF, 82 kB).

Vi behöver också få in ett egenkontrollprogram.

Säljer du folköl ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring folköl följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 74 kB)

Vi på alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer folköl. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även receptfria läkemedel och/eller tobak gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av folköl: 1 000 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och tobak: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel och tobak: 2 000 kr per år och försäljningsställe
 • För att sälja folköl måste du först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Du kan använda blanketten nedan för att anmäla till oss:
  Anmälan om försäljning av folköl (PDF, 82 kB).
 • Du ska ha egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Om ni vill kan ni använda det här egenkontrollprogrammet: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 74 kB)
 • Du får inte sälja folköl till personer som är under 18 år
 • Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte sälja folköl.
 • Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Läs mer om lagar och krav

Att sälja folköl – en broschyr från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om alkohollagen och alkoholförordningen, vilka regler som gäller vid försäljning av folköl och vem som är ansvarig för att lagen följs.

Innan du får börja sälja tobak måste du anmäla detta till oss på alkohol- och tobaksenheten. Använd blanketten Anmälan om försäljning av tobaksvaror (PDF, 61 kB).

Vi behöver också få in ett egenkontrollprogram.

Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring tobak följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollsprogram – försäljning av tobaksvaror (PDF, 38 kB).

Vi på alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer tobak. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även folköl och/eller receptfria läkemedel gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av tobak: 1 000 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl och vissa receptfria läkemedel: 2 000 kr per år och försäljningsställe
 • För att sälja tobak måste du först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Du kan använda blanketten nedan för att anmäla till oss: Anmälan om försäljning av tobaksvaror (PDF, 61 kB)
 • Du ska ha egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Om ni vill kan ni använda det här egenkontrollprogrammet: Egenkontrollsprogram – försäljning av tobaksvaror (PDF, 38 kB)
 • Du får inte sälja tobak till personer som är under 18 år
 • Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte sälja tobak.
 • Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Läs mer om lagar och krav

Försäljning av tobaksvaror till konsument – information från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av tobak.

Vi på alkohol- och tobaksenheten kontrollerar din försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel årligen. Kontrollen görs för att se till att lagstiftningen följs och att du som försäljare följer de krav som ställs.

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens informationsbrev till näringsidkare.

Kontakta alkohol- och tobaksenheten

Har du frågor om försäljning av folköl och tobak kan du kontakta alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten.

Telefonnummer kommunens växel: 0141-22 50 00

E-post: alk@motala.se

Besöksadress: Järnvägsparken 1 (polishuset), 591 35 Motala

Postadress:
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Att sälja folköl – en broschyr från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om alkohollagen och alkoholförordningen, vilka regler som gäller vid försäljning av folköl och vem som är ansvarig för att lagen följs.

Försäljning av tobaksvaror till konsument – information från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av tobak.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej