Vill du sälja tobak? Då behöver du söka tillstånd för det hos kommunen.

Vill du sälja folköl eller e-cigaretter? Då ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.

Försäljning av tobak

Den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan

Ansökan görs på blankett som du hittar här. När du ansöker ska du även skicka in en finansieringsplan och ett egenkontrollprogram.

Kostnaden för tillståndsansökan är:

 • för ansökan om tillstånd som gäller tills vidare – 7 500 kr
 • för ansökan om tillstånd som gäller en viss tid (exempelvis vid arrangemang) – 3 000 kr

Tillsyn

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Du som tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift för tillsynen. Avgiften för 2020 beslutas under hösten 2019.

Ändringar och avanmälan

När ändringar av kontaktuppgifter, styrelse eller delägare görs ska du anmäla ändringarna till kommunen. Om du slutar att sälja tobak ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Om verksamheten säljs behöver den nya ägaren göra en ny ansökan om tillstånd.

Försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du skicka in en anmälan till kommunen.

Anmälan

När du gör anmälan bör du även skicka in ett egenkontrollprogram:

Tillsyn

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Du som säljer folköl och/eller e-cigaretter betalar en årlig avgift för tillsynen.

Avanmälan

Om du slutar att sälja folköl eller e-cigaretter ska du skicka in en avanmälan.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för tillståndsbedömning samt kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Du skickar alltid din anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Avgiften för ansökan om försäljning av tobak samt tillsyn bestäms i respektive kommun.

Ja, den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

För att få sälja tobak behöver du först ansöka om tillstånd. Kostnaden för tillståndsansökan är:

 • för ansökan om tillstånd som gäller tills vidare – 7 500 kr
 • för ansökan om tillstånd som gäller en viss tid (exempelvis vid arrangemang) – 3 000 kr

Kommunens alkohol- och tobaksenhet gör varje år tillsyn hos dig som säljer tobak. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även folköl och/eller receptfria läkemedel gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av tobak: 1 000 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av tobak och folköl och vissa receptfria läkemedel: 2 000 kr per år och försäljningsställe

Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring tobak följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till alkohol- och tobaksenheten.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollsprogram – försäljning av tobaksvaror.

Den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

 • För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen
 • Du ska ha egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Om ni vill kan ni använda det här egenkontrollprogrammet: Egenkontrollsprogram – försäljning av tobak
 • Du får inte sälja tobak till personer som är under 18 år
 • Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte sälja tobak.
 • Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Läs mer om lagar och krav

Försäljning av tobaksvaror till konsument – information från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av tobak.

Innan du får börja sälja folköl måste du anmäla detta till oss på alkohol- och tobaksenheten. Använd blanketten Anmälan om försäljning av folköl (PDF, 82 kB).

Vi behöver också få in ett egenkontrollprogram.

Säljer du folköl ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

 • reglerna kring folköl följs
 • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till oss alkoholhandläggare.

Vill du ha hjälp med att skapa ett egenkontrolldokument kan du använda vår mall: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 74 kB)

Vi på alkohol- och tobaksenheten gör varje år tillsyn hos dig som säljer folköl. För det tar vi ut en årlig avgift. Säljer du även receptfria läkemedel och/eller tobak gör vi tillsynen av det samtidigt och därför skiljer sig avgiften åt beroende på vad du säljer:

 • Försäljning av folköl: 1 000 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och tobak: 1 500 kr per år och försäljningsställe
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel och tobak: 2 000 kr per år och försäljningsställe
 • För att sälja folköl måste du först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Du kan använda blanketten nedan för att anmäla till oss:
  Anmälan om försäljning av folköl (PDF, 82 kB).
 • Du ska ha egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Om ni vill kan ni använda det här egenkontrollprogrammet: Egenkontrollprogram – försäljning av folköl (PDF, 74 kB)
 • Du får inte sälja folköl till personer som är under 18 år
 • Vid misstanke av langning till minderåriga får verksamheten inte sälja folköl.
 • Du ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Läs mer om lagar och krav

Att sälja folköl – en broschyr från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om alkohollagen och alkoholförordningen, vilka regler som gäller vid försäljning av folköl och vem som är ansvarig för att lagen följs.

Kommunens alkohol- och tobaksenhet kontrollerar din försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel årligen. Kontrollen görs för att se till att lagstiftningen följs och att du som försäljare följer de krav som ställs.

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Kontakta alkohol- och tobaksenheten

Har du frågor om försäljning av folköl och tobak kan du kontakta alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten.

Telefonnummer kommunens växel: 0141-22 50 00

E-post: alk@motala.se

Besöksadress: Järnvägsparken 1 (polishuset), 591 35 Motala

Postadress:
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Ny lag om tobak och liknande produkter – information från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om den nya tobakslagen som gäller från 1 juli 2019.

Receptfri handel utanför apotek – information från Läkemedelsverket om försäljning av receptfria läkemedel.

Att sälja folköl – en broschyr från Folkhälsomyndigheten där du kan läsa om alkohollagen och alkoholförordningen, vilka regler som gäller vid försäljning av folköl och vem som är ansvarig för att lagen följs.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej