Företagare ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På våra återvinningscentraler går det att lösa ett återvinningskort och lämna avfall för 250 kronor exklusive moms per tillfälle. Företagare kan också lämna avfall via vågen på Tuddarps avfallsanläggning och betala per ton.

Kommunen ansvarar för att hämta hushållsavfall, exempelvis skräp från lunchrummet, från företag en gång per vecka eller oftare. Saknar ditt företag abonnemang för hämtning av hushållsavfall ska du kontakta kundtjänst.

Återvinning av företagsavfall

Med ett återvinningskort kan ditt företag lämna grovavfall för 250 kronor exklusive moms per tillfälle på återvinningscentralerna TuddarpBorensberg och Vadstena. Saknar ditt företag ett återvinningskort kontaktar du Tuddarps avfallsanläggning på telefon 0141-22 51 53 eller e-post till tuddarp@motala.se.

Återvinningscentralerna är öppna för fordon upp till 3,5 ton och avfallet ska sorteras enligt skyltning och anvisningar från personalen. Vi tar emot max tre kubikmeter avfall per tillfälle. Företag får inte lämna hushållsavfall eller farligt avfall, exempelvis kemikalier och färg.

Tuddarps avfallsanläggning

På Tuddarps avfallsanläggning kan företag lämna avfall över våg och betala per ton. Anläggningen är öppen måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00, helgfria dagar utom påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Avfallet ska sorteras enligt skyltning och personalens anvisningar. Du som lämnar avfall måste ange vilken typ av avfall det är, avfallets ursprung (hämtställe) och egenskaper. Du får bara tömma det på anvisad plats.

Vår personal kontrollerar och registrerar allt inkommande avfall. Stickprov utförs kontinuerligt för att kontrollera att anvisningarna för sortering följs. Om det visar sig att den som lämnat avfallet inte har följt anvisningarna ska det klassas om eller sorteras. Den som lämnat avfallet får då betala en felsorteringsavgift.

Du får inte köra fortare än 20 km/h på området. Transporter ska ske utan nedskräpning och utan risk för säkerheten. Den som lämnar avfallet är skyldig att själv städa eller bekosta städning vid nedskräpning.

Gröna påsen för företag

Matrester ska läggas i gröna påsar, som sedan läggas i den vanliga soptunnan. Matresterna omvandlas till biogas för bilar och bussar. Om du är fastighetsägare och har mindre än 50 lägenheter hämtar du nya gröna påsar på kommunens bemannade återvinningscentraler. Har du fler än 50 lägenheter eller driver en restaurang kontaktar du kundtjänst för att beställa ett årsbehov av nya påsar.

Kostnadsfri rådgivning för företag

Har du frågor om källsortering, återvinning och avfallsplanering? Vi hjälper dig till en miljöriktig avfallshantering. Det är ofta bra också för plånboken. Om du vill besöker vi ditt företag. Tillsammans kan vi göra en översyn av avfallssituationen. Kontakta kundtjänst för bokning av ett besök.

Handels- och industriavfall

Hämtning av handels- och industriavfall ingår inte i kommunens ansvar. Kontakta valfri entreprenörer med tillstånd för avfallstransport.

Kundtjänst Vatten & avfall
Delfinvägen 3
591 86 Motala
0141-22 51 51
vatten.avfall@motala.se

Tuddarps avfallsanläggning
0141-22 51 53
tuddarp@motala.se

Asbest

Exempel: Material som innehåller asbest, till exempel skivor från tak och väggar, värmeisolering, vissa golvmattor, bromsbelägg. Får ej damma – paketera i byggplast och tejpa tätt.
Grävs ner på Tuddarps deponi.

Burkar och PET-flaskor

Exempel: Aluminuimburkar och plastflaskor med eller utan pant inklusive skadade och importerade.
Återvinns i Norrköping och 1 krona per burk/flaska skänks till någon välgörenhetsorganisation.

Böcker med hård pärm

Exempel: Böcker med hårdpärm. Pocketböcker lämnar du i behållaren för tidningar.
Återvinns till nytt papper.

Elektronik

Exempel: Alla sorters lampor, lysrör och elprodukter.
Elektroniken återvinns i Katrineholm.

Fönster och planglas

Exempel: Fönster med träram, dörrar med glas, speglar.
Träramarna flisas och blir fjärrvärme. Glaset grävs ner på Tuddarps deponi.

Förpackningar och tidningar

Exempel: Förpackningar av metall, plast, papper, glas och tidningar.
Återvinns i Hallstahammar, Värnamo, Norrköping, Askersund och Nässjö.

Gummi och papp

Exempel: Cykeldäck, gummislang, tapet, böcker med hård pärm, frigolit, PVC-plast, plastmattor utan asbest,.
Blir fjärrvärme och el i Linköping.

Hård plast

Exempel: Plastmöbler, plastleksaker och plastdunkar.
Ej PVC-plast, frigolit eller mjuk plast.
Plasten återvinns i Värnamo.

Isolering

Exempel: Glasull, stenull, mineralull och lösull.
Ej kakel eller klinker.
Grävs ner på Tuddarps deponi.

Jord- och schaktmassor

Exempel: Rena massor av jord, grus, morän, lera.
Används för att täcka Tuddarps deponi.

Löv och gräs

Exempel: Häckklipp, mindre grenar och frukt.
Komposteras på Tuddarp och ny kompostjord finns till försäljning.

Metall

Exempel: Cyklar, tomma oljefat och produkter av minst 25 % metall.
Ej elektronik.
Metallen återvinns i Hallstahammar.

Mjukplast

Exempel: Plastsäckar, plastpåsar, bubbelplast, krympfilm och sträckfilm.
Mjukplast återvinns i Norrköping.

Osorterat avfall

Exempel: Osorterat industri-, bygg- och rivningsavfall som ej kunnat sorteras vid källan.
Ej farligt avfall, elektronik, tryckimpregnerat trä eller dammande avfall.
Transporeras till Linköping för sortering och återvinning.

Ris och grenar

Exempel: Ris och grenar större än 2 cm i omkrets. Stammar och stubbar.
Ej jord, sten och grus.
Flisas och blir fjärrvärme i Norrköping.

Slam från gatubrunnar

Exempel: Slam och vätskor från rännstens-, spillvatten- och regnvattenbrunnar.
Grävs ner på Tuddarps deponi.

Soffor och sängar

Exempel: Sängar, soffor och fåtöljer med resår av metall.
Flisas först. Metallen återvinns. Trä och stoppning blir fjärrvärme.

Tegel, betong, jord och sten

Exempel: Kakel, klinker, porslin, keramik, toaletter, handfat, grus.
Ej gips och isolering.
Krossas och använd som konstruktionsmaterial på Tuddarp.
Textil, kläder och prylar till välgörenhet

Textil, kläder och prylar till välgörenhet

Exempel: Skor, gardiner, sängkläder, filtar, accessoarer och andra prylar till välgörenhet.
Gåvorna säljs eller skänks. Överskottet går till välgörenhet.

Tryckimpregnerat trä

Exempel: Virke från altaner, staket och slipers.
Får innehålla spik, skruv och gångjärn.
Blir fjärrvärme i Linköping. Utsläppen renas.

Trä

Exempel: Målat trä, produkter av virke, spånskivor, lastpallar, sågspån, masonite, MDF och plywood.
Får innehålla spik, skruv och gångjärn. Ej tryckimpregnerat trä.
Flisas och blir fjärrvärme i Norrköping

Wellpapp

Exempel: Kartonger och omslagspapper av wellpapp.
Ej tidningar, frigolit och plast.
Wellpapp återvinns i Norrköping.

Farligt avfall

Vi tar inte emot farligt avfall, till exempel kemikalier, oljor och färgrester från företag. Kontakta valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

Förorenade massor

Exempel: Förorenade jord-, grus-, och sandmassor.
Kontakta Tuddarps avfallsanläggning vid frågor.

Slam från enskilda avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar hänvisas till avloppsreningsverket i Motala.

Slam från oljeavskiljare och sandfång

Slam från oljeavskiljare och sandfång, till exempel hos biltvättsanläggningar, klassas som farligt avfall och ska hämtas av en entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej