Bärbar dator

I Motala och i Östgötaregionen vill vi se så många nya, framgångsrika företag som möjligt. För dig som funderar på att förverkliga en idé finns Nyföretagarcentrum Västra Östergötland och Motalas näringslivsbolag Tillväxt Motala AB till din tjänst. Här får du kostnadsfri rådgivning i processen.

Tre personer har ett möte och blickar på sitt arbete.

Upphandling & inköp

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud.

Tillstånd, regler och tillsyn

För vissa verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter. Läs om de regler som gäller och hur du gör för att ansöka eller anmäla.

Motala hamn flygfoto

Mark och lokaler

Hitta mark och lokaler i Motala kommun.

Företagsstödjande organisationer

Läs mer om företagsstödjande organisationer på motala.se.

På motala.se hittar du information om bland annat Nyföretagarcentrum där du som nyligen startat eller funderar på att starta företag få rådgivning kostnadsfritt och konfidentiellt. Du får rådgivning om affärsidé och affärsplan och får svar på just dina frågor kring företagande. Nyföretagarcentrum erbjuder mentorprogram till nystartade företagare och seminarier och aktiviteter för nyföretagare.

Till motala.se

Fakta om näringlivet

Läs mer om näringslivet i Motala på motala.se

Till motala.se