Är du intresserad av att starta företag? Eller är du företagare och vill utveckla ditt företag eller flytta ditt företag till Motala? Läs mer om företagande, nätverk och projekt.

Starta företag

För dig som funderar på att förverkliga en idé finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning.

Nätverk och projekt för företagare

Gå på aktiviteter och nätverka eller delta i branschråd.

För ett förbättrat företagsklimat

Här kan du läsa om åtgärder för ett bättre företagsklimat i Motala kommun.

Evenemang för företagare

Till Motalas näringslivskalender

Frågor och svar

Vi har beredskap för att hjälpa och stötta företag när de står inför förändringar i sin verksamhet. Det kan handla om behov av lokaler eller mark eller någon form av tillståndsansökan. Vi stöttar företag som redan finns i Motala och företag som vill flytta till Motala. Vi vill minimera handläggningstiderna, öka vår servicegrad och vara tillgängliga med ett gott bemötande. Läs mer om Motala – för ett bättre företagsklimat.

Det fristående bolaget Tillväxt Motala AB arbetar på uppdrag av Motala kommun med näringslivsutveckling, etableringar, entreprenörskap, evenemangsutveckling, turism och platsmarknadsföring. De arbetar tillsammans med näringslivet och den kommunala organisationen för ge service till näringslivet och skapa en företagsmiljö i toppklass.

Både politiker och tjänstepersoner åker kontinuerligt på företagsbesök för att samla in synpunkter bland annat på hur näringslivet upplever kommunens service till företagen. Vi gör allt vi kan för att förkorta handläggningstider och arbeta effektivt och med god service. Vi utbildar våra medarbetare med många företagskontakter i tillgänglighet och bemötande och attityder till företag och företagande.

Vi har tät dialog och tätt samarbete med näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB. Vi samordnar etablering av företag och den kontakten som då behövs med kommunen. Vi arrangerar rivstartsmöten för att underlätta för företag som står inför större förändringar, nyetableringar eller ska arrangera event. På ett och samma möte ska företagen få en bra start och få svar på alla sina frågor istället för att behöva kontakta flera olika ansvariga på Motala kommun. Vi har också med oss näringslivs- och tillväxtperspektivet i vårt arbete med översikts- och detaljplaner.