Ideella föreningar, arbetsintegrerande sociala företag och andra ej vinstdrivande organisationer har krafter och kompetens som kommunen vill ta tillvara. Motala kommun ska fungera som en möjliggörare för de idéer som sociala företag, sociala entreprenörer och ideella föreningar har. Därför bedriver kommunen ett löpande och långsiktigt utvecklingsarbete för och tillsammans med den lokala sociala ekonomin.

Den sociala ekonomin spelar en central roll i samhällsutvecklingen, inte minst när det gäller att bredda arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. De som verkar inom denna tredje samhällssektor utför ett viktigt arbete som kompletterar kommun och näringsliv i den hållbara utvecklingen av Motala.

Vad är social ekonomi?

Social ekonomi är ett begrepp som kom till Sverige i och med EU-medlemskapet som avser organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknande. Verksamheten inom social ekonomi har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. I vanligt tal åsyftas för det mesta ideella organisationer och sociala företag när man pratar om social ekonomi.

Vårt land har en anrik historia kring social ekonomi där samtliga traditionella folkrörelser och så kallade ”gammelkooperationer” ingår – från Sparbankstiftelserna och Folksam till IOGT-NTO och frikyrkorörelsen. Den sociala ekonomin har spelat en viktig roll i Motala genom alla tider och kommer så att göra även i framtiden.

Motala kommun fokuserar just nu sitt arbete med stöd till den sociala ekonomin på de sociala företag, sociala entreprenörer och ideella organisationer som vill utveckla befintlig eller ny verksamhet som på olika sätt berikar våra närsamhällen och skapar jobb för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bakgrund till utvecklingsarbetet

Motala Kommuns riktade arbete med social ekonomi grundlades efter politiskt beslut via ett utvecklingsprojekt 2014-2016. En Policy för social ekonomi (PDF, 12 kB) togs fram med bred politisk majoritet och i enlighet med det lokala utvecklingsprogrammet samt målen för vision 2030. Viktiga delar är att främja samarbete mellan föreningsliv, sociala företag och näringslivet samt att stärka den tredje sektorns egenmakt och synliggöra dess verksamheter. Tjänstepersoner och representanter från social ekonomi fick även gå gemensamma utbildningar för att skapa samsyn i utvecklingsarbetet.

En mängd olika seminarier arrangerades och research genomfördes. Både i Motala och utanför. Under innovationsveckan v45 togs bredare grepp på social ekonomi som sektor med fokus på lokal ekonomisk hållbarhet. Bland annat hade kommunen den internationellt kände professorn i nationalekonomi Richard Werner som gästföreläsare om sparbanker. Läs mer om projektet i Slutrapport Projekt Sociala Ekonomin i Motala (PDF, 381 kB).

Exempel på aktörer som driver sociala företag i Motala är:

  • Motala Återvinning driver socialt företagande inom second hand och restaurangverksamhet – där delar av vinsterna går till bistånd.
  • Kooperativet Grenverket driver socialt företagande inom mängd verksamhetsområden inkluderande legoarbete, catering och trädgårdsservice.
  • Ekolomilaget som utgår från K-ringen med inriktning mot kultur och gröna näringar.

Exempel på andra viktiga aktörer som verkar för samhällsmål i Motala:

  • Vätternrundan som utan vinstkrav årligen anordnar ett av Sveriges största cykellopp med målet att främja hälsa genom ökad motion.
  • Studieförbunden som verkar för ökad folkbildning och som tar ett stort ansvar för integrationen av inkommande nya Motalabor från utlandet.

Kontakt

Har du en idé inom social ekonomi som du vill utveckla i Motala? Kontakta utvecklingsstrateg Anders Bengtson, anders.bengtson@motala.se.

Läs mer

Se filmer

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej