På arbetsmarknaden är finns det konkurrens om jobben. Då kan praktik vara det första steget till ett arbete. Det kan också vara ett sätt att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter. För arbetsgivare är praktik ett bra sätt att se hur en person fungerar och det kan också vara ett utmärkt sätt att rekrytera framtida personal.

Den praktik och arbetsträning som Motala kommuns arbetsmarknadscentrum VIA Ekenäs arbetar med kan du läsa om här. Om du vill praktisera på Motala kommun och göra praktik som inte har koppling till praktik och arbetsträning, kontakta den verksamhet du är intresserad av att praktisera inom.

Praktik i olika former

Det finns möjlighet att få praktikplats inom VIA Ekenäs i de olika arbetslagen. VIA Ekenäs anordnar praktik inom kommunens olika enheter.  All praktik i kommunen, förutom studiepraktik, ska godkännas av VIA Ekenäs. Hos VIA Ekenäs finns också möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning. Det går också att göra språkpraktik där du kan utveckla dina språkkunskaper. Under praktiken lär du dig också mer om den svenska arbetsmarknaden.  

Motala kommuns arbetsmarknadshandläggare genomför täta uppföljningar av praktiken genom besök och telefonkontakt. Detta för att praktiken ska bli så bra som möjligt för dig som arbetsgivare och deltagare.

Arbetsträning och förstegsträning

Syftet med arbetsträning är att du ska stärka din arbetsförmåga efter lång frånvaro från arbetslivet på grund av arbetslöshet, skada eller sjukdom. Målet är att vara redo att gå vidare mot arbete eller studier. Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten initierar arbetsträningen.

Personer som står mycket långt från arbete på grund av en längre tids sjukskrivning kan delta i förstegsträning. Det innebär att du arbetstränar i mycket låg omfattning och under maximalt tio veckor. Förstegsträning initieras av socialtjänsten eller Försäkringskassan och kan ibland övergå till arbetsträning.

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en person som är arbetslös får komma till en arbetsplats och praktisera ett yrke. Syftet är att få yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet, aktuella referenser och ett utökat nätverk. Målet är att öka chansen att få en anställning genom att personen blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Språkpraktik

Personer med utländsk bakgrund kan delta i språkpraktik för att utveckla sina språkkunskaper och lära känna den svenska arbetsmarknaden. Språkpraktiken kan kombineras med andra aktiviteter. Syftet är att personen ska utveckla sitt svenska språk.

Kontakta oss om du är intresserad av språkpraktik.

Roger Lövgren
Utbildare VIA Ekenäs
Tel 0141-22 57 40

Åsa Söder
Utbildare Via Ekenäs
Tel 0141-22 53 96

Arbetsprövning

Arbetsprövningen syftar till att kartlägga och utreda fysiska, psykiska och sociala arbetsförmågan genom att pröva verkliga arbetsuppgifter. Målet är att få en uppfattning om styrkor, svagheter och behov för återgång till arbete. Arbetsprövningen är ofta initierad av Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller Försäkringskassan. En  arbetsprövning börjar i regel på 2-4 timmar per dag och utökas successivt.

Kontakt

Enhetschef
Eva Axelsson
0141-22 54 49
eva.axelsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej