På arbetsmarknaden är finns det konkurrens om jobben. Då kan praktik vara det första steget till ett arbete. Det kan också vara ett sätt att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

För arbetsgivare är det ett bra sätt att se hur en person fungerar och kan även vara ett utmärkt sätt att rekrytera framtida personal. Våra arbetsmarknadshandläggare genomför täta uppföljningar av praktiken genom besök och telefonkontakt. Detta för att praktiken ska bli så bra som möjligt för dig som arbetsgivare och deltagare.

Praktik i olika former

Det finns även möjlighet att få praktikplats inom VIA Ekenäs i de olika arbetslagen.  VIA Ekenäs anordnar praktik inom kommunens olika enheter.  All praktik i kommunen (förutom studiepraktik) skall godkännas av VIA Ekenäs.

Här finns också möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning.

Genom språkpraktik kan du utveckla dina språkkunskaper. Under praktiken lär du dig också mer om den svenska arbetsmarknaden. 

Kontakt

Samordnare VIA Ekenäs
Erik Jacobsson
0141-22 58 95
Skicka mejl till Erik Jacobsson