Arbetsmarknadscentrum

VIA Ekenäs arbetar för att få medborgare i kommunen närmare arbete. Detta görs i samarbete med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Bland annat erbjuds arbetsmarknadsanställningar och praktik i kommunal verksamhet.

I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi olika former av arbetsmarknadsanställningar. Arbetsmarknadsanställning är en aktivitet som har till syfte att utveckla individens förmåga att klara av en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

VIA Ekenäs kan också erbjuda praktik och arbetsträning.

Unga Vuxna finns för dig mellan 16-25 år i Motala. Du kan vända dig till oss om du har funderingar kring din framtid eller livssituation.

Med vårt breda kontaktnät kan vi hitta vägar för dig som upplever att det är svårt att hitta i samhället.

VIA Ekenäs arbetar även med studie- och yrkesvägledning.

ESF-projektet REACH

Projekt REACH ska stärka unga kvinnor och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning alternativt komma in på arbetsmarknaden. Projektet ska även bidra till att öka kunskap om och förmåga att tillämpa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt hos projektpersonal, deltagande individer och organisationer.

ESF-flaggaI REACH samverkar Motala kommun, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun samt Ödeshögs kommun. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Östergötland är samordnande projektägare. Projektet pågår under projektperioden november 2018 – oktober 2021.

JEMS

JEMS (Jobbspår, Etablering, Matchning och Samverkan) är ett projekt som utifrån näringslivets arbetskraftsbehov skapar lokala jobbspår samt motiverar och matchar individer till anställningar.

En nyckel i arbetet är näringslivets medverkan i utformningen av de lokala jobbspåren så att individerna får just den kompetens som efterfrågas.

Projektet genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen samt Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner med Motala som samordnande kommun. Verksamheten finansieras genom medel från Tillväxtverket och Dua (Delegationen för unga och nyanlända till arbete).

Förberedande körkortsutbildning

Den här utbildningen ska stärka individen genom att förbereda sig för en körkortsutbildning, vilket gör den enskilde personen mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Står man utanför arbetsmarknaden så är ett körkort avgörande för att kunna få ett arbete, särskilt utanför tätorten.

Deltagarna får grundläggande trafik- och körkortsteori samt får möjlighet att pröva på att övningsköra 1-2 gånger. Efter detta får man söka sig till en trafikskola för att läsa färdigt teori och praktik, vilket den individen själv finansierar eller via CSN-lån. Projektets målgrupp är de som är inskrivna i en arbetsmarknadsinsats inom kommunen. Nyanlända utgör en stor del av denna målgrupp.

Utbildningen drivs i projektform av Valdemarsviks kommun i samverkan med åtta andra kommuner vara Motala är en. Medverkande i projektet är också Sveriges trafikutbildares riksorganisation, Arbetsförmedlingen och projektet finansieras av länsstyrelsen i Östergötland.

VIA Ekenäs
Torpavägen 5
591 46 Motala

Enhetschef
Eva Axelsson
0141-22 54 49
eva.axelsson@motala.se

Arbetsmarknadssamordnare
Henrik Larsson
0141-22 58 95
henrik.larsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej