Karin Ceder, hälsosamordnare. Glad kvinna med gåstavar utanför Motala kommunhus

Karin Ceder, personalstrateg. Fotograf: Petter Blomberg

Motala kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas! Hos oss får du jobba tillsammans med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

I Motala tas alla medarbetares kunskaper, kreativitet och engagemang tillvara på bästa sätt. Motala kommuns kärnvärden öppen, stolt och nyskapande sammanfattar hur medarbetarna arbetar tillsammans. Vi kommunicerar våra kärnvärden i mötet med kommuninvånare och vår omvärld. Vi är 3 900 anställda inom skola, omsorg, kultur, bibliotek, idrott, parker, återvinning, teknik, miljö och hälsa med mera.

Bidra, utvecklas och trivas

Sedan flera år tillbaka arbetar Motala kommun aktivt med att integrera hälsoperspektiv i vår verksamhet. Fokus ska läggas på sådant som gör oss friska. Vår personalnämnd bidrar med resurser till hälsoarbetet och personalenhetens hälsosamordnare planerar och driver hälsoarbetet tillsammans med kommunens hälsoombud.
Motala kommuns personalklubb Nyckeln erbjuder aktiviteter inom friskvård, kultur och evenemang. Det är viktigt att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och utvecklas. Du som väljer att arbeta inom Motala kommun garanteras att:

 • ditt arbete syns och är meningsfullt
 • du är en uppskattad medarbetare och har möjlighet att påverka
 • du inspireras av Motalas historia, fokuserar på framtiden, utvecklas och skapar nytt.

Mångfald och jämställdhet

Enligt Motala kommuns personalpolitiska program ska alla medarbetare ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald.

Den enskildes skickligheter ska vara avgörande vid rekryteringsprocessen och ingen diskriminering ska ske. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska synliggöras och tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Genom att värdesätta alla individers unika egenskaper blir olikheterna en framgångsfaktor för såväl individen som organisationen.
Det gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare och skapar förtroende för vår verksamhet.

Personalpolitiskt program

Motala kommuns personalpolitiska program är ett styrdokument som gäller för alla arbetsplatser inom kommunens organisation. Styrdokumentet ger medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd och vägledning och beskriver områden som är viktiga för att nå det personalpolitiska målet. Personalpolitiskt program (PDF, 41 kB)

Vilka förmåner har jag som anställd i Motala kommun?

 • personlig lön
 • kompetensutveckling
 • rörliga arbetstider
 • distansarbete
 • 25, 31 respektive 32 dagars semester beroende på ålder
 • försäkringar
 • företagshälsovård
 • hälsofrämjande aktiviteter
 • hälsoombud som inspirerar dig
 • friskvårdsbidrag
 • aktiv rehabilitering
 • rätt till förkortad arbetstid till dess barnet fyllt 12 år (pensionsgrundande)
 • löneväxling
 • karriärmöjligheter
 • aktiv personalklubb med brett utbud av rabatterade aktiviteter.

Annonsering av lediga jobb

Alla lediga jobb på Motala kommun annonseras på:

Vanligtvis lägger vi ut nya lediga jobb varannan vecka. Du kan välja att prenumerera på jobben via Offentliga jobb eller via jobbappen på Facebook. Även Motala kommuns bemanningscentrum annonserar ut jobb och vikariat på samma ställen, och det är också där du hittar sommarjobb på Motala kommun.

Sommarjobb för gymnasieelever

Gymnasieelever i Motala kommun får mellan år 1-2 och år 2-3 erbjudande om att söka sommarjobb. Är du gymnasieelev och bor i Motala kommun? Håll utkik i din postlåda i början av mars. Då får du ett brev om sommarjobb. I brevet finns instruktioner om hur du ska gå tillväga för att söka kommunens sommarjobb för gymnasieungdomar.

Kontakt

E-post: personalenheten@motala.se

Vanliga frågor

Ansökan

Du söker lediga jobb direkt via ett webbformulär som går att nå i annonsen. Det går att söka via brev men vi vill gärna att du söker via rekryteringssystemet.

Efter att du har sökt arbete första gången via rekryteringssystemet kan du vid senare tillfälle logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter och ändra i det personliga brevet. Därmed kan du på ett enkelt sätt söka andra jobb inom Motala kommun. Alla inskickade ansökningar sparas under din inloggning.

Vid problem med inloggning, registrering eller liknande, kontakta Offentliga jobbs kundservice på telefon 0771 10 10 29.

Annonsering av lediga jobb

Alla lediga jobb på Motala kommun annonseras på:

Vanligtvis lägger vi ut nya lediga jobb varannan vecka. Du kan välja att prenumerera på jobben via Offentliga jobb eller via jobbappen på Facebook. Även Motala kommuns bemanningscentrum annonserar ut jobb och vikariat på samma ställen, och det är också där du hittar sommarjobb på Motala kommun.

Sommarjobb, precis som övriga lediga jobb på Motala kommun, annonseras på:

Sommarjobb för gymnasieelever

Gymnasieelever i Motala kommun får mellan år 1-2 och år 2-3 erbjudande om att söka sommarjobb. Är du gymnasieelev och bor i Motala kommun? Håll utkik i din postlåda i början av mars. Då får du ett brev om sommarjobb. I brevet finns instruktioner om hur du ska gå tillväga för att söka kommunens sommarjobb för gymnasieungdomar.

Läs mer