Karin Ceder, hälsosamordnare. Glad kvinna med gåstavar utanför Motala kommunhus

Karin Ceder, personalstrateg. Fotograf: Petter Blomberg

Arbeta i Motala kommun

Motala kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas! Hos oss får du jobba tillsammans med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

I Motala tas alla medarbetares kunskaper, kreativitet och engagemang tillvara på bästa sätt. Motala kommuns kärnvärden eller värdegrund är öppen, stolt och nyskapande. Vi kommunicerar våra kärnvärden i mötet med kommuninvånare och vår omvärld. Vi är 3 900 anställda inom skola, omsorg, kultur, bibliotek, idrott, parker, återvinning, teknik, miljö och hälsa med mera. Det här kan du jobba med inom Motala kommun.

Bidra, utvecklas och trivas

Sedan flera år tillbaka arbetar Motala kommun aktivt med att integrera hälsoperspektiv i vår verksamhet. Fokus ska läggas på sådant som gör oss friska. Det avsätts resurser till hälsoarbetet och personalenhetens hälsosamordnare planerar och driver det tillsammans med kommunens hälsoombud.
Motala kommuns personalklubb Nyckeln erbjuder aktiviteter inom friskvård, kultur och evenemang. Det är viktigt att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och utvecklas. Du som väljer att arbeta inom Motala kommun garanteras att:

 • ditt arbete syns och är meningsfullt.
 • du är en uppskattad medarbetare och har möjlighet att påverka.
 • du inspireras av Motalas historia, fokuserar på framtiden, utvecklas och skapar nytt.

Som anställd i Motala kommun har du dessa förmåner

 • personlig lön.
 • kompetensutveckling.
 • rörliga arbetstider.
 • distansarbete.
 • 25, 31 respektive 32 dagars semester beroende på ålder.
 • försäkringar.
 • företagshälsovård.
 • hälsofrämjande aktiviteter.
 • hälsoombud som inspirerar dig.
 • friskvårdsbidrag.
 • aktiv rehabilitering.
 • rätt till förkortad arbetstid till dess barnet fyllt 12 år (pensionsgrundande).
 • löneväxling.
 • karriärmöjligheter.
 • aktiv personalklubb med brett utbud av rabatterade aktiviteter.

Här annonseras lediga jobb

Alla lediga jobb på Motala kommun annonseras på:

Vi annonserar alla olika typer av arbeten på samma ställen inklusive vikariat och sommarjobb på Motala kommun. Du kan välja att prenumerera på lediga jobb på Motala kommun via Offentliga jobb eller via jobbappen på Facebook. Välkommen med din ansökan!

Fråga en stolt medarbetare!

Om du är nyfiken på och intresserad av vår kommuns olika yrkesroller, kan du ställa dina frågor direkt till någon av våra stolta medarbetare. Läs mer om dem via de intervjuer som är publicerade här och inom sociala medier. Ta gärna även del av broschyren ”Tillsammans gör vi allt möjligt!”, där medarbetare berättar om sina arbeten.

Sommarjobb för gymnasieelever

Gymnasieelever i Motala kommun får mellan år 1-2 och år 2-3 erbjudande om att söka sommarjobb. Är du gymnasieelev och bor i Motala kommun? Håll utkik i din postlåda i början av mars. Då får du ett brev om sommarjobb. I brevet finns instruktioner om hur du ska gå tillväga för att söka kommunens sommarjobb för gymnasieungdomar.

Mångfald och jämställdhet

Enligt Motala kommuns personalpolitiska program ska alla medarbetare ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald.

Den enskildes skickligheter ska vara avgörande vid rekryteringsprocessen och ingen diskriminering ska ske. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska synliggöras och tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Genom att värdesätta alla individers unika egenskaper blir olikheterna en framgångsfaktor för såväl individen som organisationen.
Det gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare och skapar förtroende för vår verksamhet.

Personalpolitiskt program

Motala kommuns personalpolitiska program är ett styrdokument som gäller för alla arbetsplatser inom kommunens organisation. Styrdokumentet ger medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd och vägledning och beskriver områden som är viktiga för att nå det personalpolitiska målet. Personalpolitiskt program (PDF, 41 kB)

Frågor och svar

Så gör du en ansökan till ett ledigt jobb

Du söker lediga jobb direkt via ett webbformulär som går att nå i annonsen.

Efter att du har sökt arbete första gången via rekryteringssystemet kan du vid senare tillfälle logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter och ändra i det personliga brevet. Därmed kan du på ett enkelt sätt söka andra jobb inom Motala kommun. Alla inskickade ansökningar sparas under din inloggning.

Vid problem med inloggning, registrering eller liknande, kontakta Offentliga jobbs kundservice på telefon 0771-693 693.

Här annonseras lediga jobb

Alla lediga jobb på Motala kommun annonseras på:

Vi annonserar alla olika typer av arbeten på samma ställen inklusive vikariat och sommarjobb på Motala kommun. Du kan välja att prenumerera på lediga jobb på Motala kommun via Offentliga jobb eller via jobbappen på Facebook. Välkommen med din ansökan!

Sommarjobb, precis som övriga lediga jobb på Motala kommun, annonseras på:

Sommarjobb för gymnasieelever

Gymnasieelever i Motala kommun får mellan år 1-2 och år 2-3 erbjudande om att söka sommarjobb. Är du gymnasieelev och bor i Motala kommun? Håll utkik i din postlåda i början av mars. Då får du ett brev om sommarjobb. I brevet finns instruktioner om hur du ska gå tillväga för att söka kommunens sommarjobb för gymnasieungdomar.

Läs mer

Om du vill praktisera på Motala kommun, kontakta den verksamhet du är intresserad av att praktisera inom.

Vill ha information om den praktik och arbetsträning som Motala kommuns arbetsmarknadscentrum VIA Ekenäs arbetar med? Läs om praktik och arbetsträning här.

Det finns många områden av yrken på Motala kommun. Det här kan du jobba med.

Vill du hyra eller köpa bostad eller bygga nytt? Det finns flera alternativ att välja på vare sig du söker hyresrätt eller bostadsrätt, lägenhet, villa eller hus. Läs mer om att hitta bostad.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej