Motala har en stark och växande arbetsmarknad. Över hundra nya arbetsplatser har skapats i kommunen den senaste tiden. Vård och omsorg tillsammans med tillverkningsindustrin är de branscher som sysselsätter flest personer men det är i tjänstesektorn som tillväxten är störst.

Totalt i Motala finns över 15 400 arbetstillfällen. Av dem är 4 000 arbetstillfällen inom Motala kommuns verksamheter med omkring 4000 anställda. De finns spridda i en rad olika branscher. Motala kommun är den största arbetsgivaren följt av Region Östergötland. Det finns även en bred arbetsmarknad med privata arbetsgivare och antalet små företag i kommunen ökar stadigt.

Stora branscher i Motala

Vård och omsorg är nu den totalt största branschen i Motala och sysselsätter 23 procent av alla personer som förvärvsarbetar. Tillverkning och utvinning, som genom historien varit de största branscherna, ger idag arbete åt endast 14 procent. Då arbeten inom tillverkning minskar ökar antalet andra branscher, främst tjänstesektorn som lokalt har ökat med över 100 procent de senaste femton åren.

De branscher som de senaste åren har haft en positiv utveckling är handeln, bygg, verksamheter inom fastighet, företagstjänster, personliga tjänster, kulturella tjänster, offentlig förvaltning, utbildning och vård och omsorg.

Läs mer om statistik för arbetsmarknaden i Motala kommun.

Rätt geografiskt läge

Tack vare sitt geografiska läge är Motala en viktig del i en större arbetsmarknad. Detta märks inte minst genom den dagliga pendlingen där över 6 000 personer bosatta i Motala pendlar till närliggande områden för att arbeta och av dem pendlar nästan 3 000 personer till Linköping.  Motalaföretagen drar också nytta av läget då över 2 600 personer som är bosatta i andra kommuner valt att arbeta i Motala. De flesta pendlar från Linköping, Mjölby och Vadstena.

I Motalas omgivning finns två stora sjöar; sjön Boren och sjön Vättern samt andra vattendrag. Motala benämns numera som Östergötlands sjöstad där namnet leder till Motalas geografiska läge. Stora evenemang som Vätternrundan hjälper till att göra kommunen känd.

Allt mer företagande

Antalet företag i Motala ökar och många ser att behovet av personal med utbildning ökar. Motalas näringslivsbolag, Tillväxt Motala AB, samlar sina medlemsföretag i branschråd. Branschråden arbetar för att behålla och locka arbetskraft till kommunen. Arrangörer av utbildning arbetar aktivt med att utbilda personal utifrån behov av utbildning.

Motala hamn flygbild söderifrån sommar

Arbeta i Motala kommun

Läs mer om att arbeta hos oss.

Karin Ceder, hälsosamordnare. Glad kvinna med gåstavar utanför Motala kommunhus

Lediga jobb i kommunen

Sök våra utannonserade jobb.

Företag, stöd och rådgivning

För dig som vill starta företag, utveckla ditt företag eller flytta ditt företag till Motala.