Välkommen till Motala kommun!

Hjälp till att förbättra kommunens verksamhet! Lämna förslag, klagomål, beröm, felanmälan eller ställ frågor. Finns också som app: Fel- och synpunkt Motala kommun. 

Vi har beredskap för att hjälpa och stötta företag när de står inför förändringar i sin verksamhet. Det kan handla om behov av lokaler eller mark eller någon form av tillståndsansökan. Vi stöttar företag som redan finns i Motala och företag som vill flytta till Motala. Vi vill minimera handläggningstiderna, öka vår servicegrad och vara tillgängliga med ett gott bemötande.

Det gäller att nu ta chansen och investera i bredband, då Jordbruksverket fram till år 2020 ger ett stöd på 60 procent av kostnaden. Därefter får varje hushåll bekosta allt med egen peng.

Motala kommun önskar att boende på landsbygden bildar byalag som kommunen kan kommunicera med. Ett byalag behöver inta ta något ekonomiskt ansvar utan dess uppgift är att vara ett stöd och en inspirationskälla för bygden. Motala kommun ordnar med utskick av avtal, projektering, och ansökan om stöd från Jordbruksverket. För byalag finns det möjlighet att ansökan om stöd för bredband hos Länsstyrelsen. Frågor om bidraget besvaras av Länsstyrelsen Östergötlands kontaktpersoner: Christoffer Ahlgren och Jonas Jernberg.

Läs mer om pågående projekt med bredband i Motala kommun.

Som anställd hos oss på Motala kommun finns de övergripande förmåner som du ser nedan. När du söker en tjänst hos Motala kommun kan du ta reda på vilka förmåner som gäller för just din befattning.

 • individuell lön
 • kompetensutveckling
 • flexibla arbetstider
 • distansarbete
 • 25, 31 eller 32 dagars semester beroende på ålder
 • försäkringar
 • företagshälsovård
 • hälsofrämjande aktiviteter
 • hälsoombud som inspirerar dig
 • friskvårdsbidrag
 • aktiv rehabilitering
 • rätt till förkortad arbetstid som är pensionsgrundande tills barnet fyllt 12 år
 • löneväxling
 • karriärmöjligheter
 • en aktiv personalklubb med brett utbud av rabatterade aktiviteter

Läs mer om att arbeta på Motala kommun.

Nyheter

informationsmöte

3 april presenteras Lalandias vision på informationsmöte

22 mars, 2018 08:23

För att möjliggöra ett Lalandia i Motala har fem nya detaljplaner upprättats. Nu är det...
forsande vatten

Motala har godaste vattnet

22 mars, 2018 06:45

Torsdagen 22 mars är det Världsvattendagen. I Motala kommun är vi lyckligt lottade med ett...
två gymnasieungdomar som sitter vid ett bord med tallrikar med mat.

Jennifer och Oscar släcker på Earth Hour

21 mars, 2018 14:06

De flesta är medvetna om klimatförändringarna, men inte alla är villiga att förändra sin livsstil....
informationsmöte

3 april presenteras Lalandias vision på informationsmöte

22 mars, 2018 08:23

För att möjliggöra ett Lalandia i Motala har fem nya detaljplaner upprättats. Nu är det...
forsande vatten

Motala har godaste vattnet

22 mars, 2018 06:45

Torsdagen 22 mars är det Världsvattendagen. I Motala kommun är vi lyckligt lottade med ett...
två gymnasieungdomar som sitter vid ett bord med tallrikar med mat.

Jennifer och Oscar släcker på Earth Hour

21 mars, 2018 14:06

De flesta är medvetna om klimatförändringarna, men inte alla är villiga att förändra sin livsstil....

Evenemang i Motala

I Motala är det ständigt något på gång! På motala.se kan du hitta aktuella evenemang, det finns säkert fler som faller dig i smaken!

Visa eventkalendern på Motala.se