En vy över Stora torget i Motala stad med staty av Baltzar von Platen i mitten.

Fotograf: Mostphotos

År 2019 ägde valet till Europaparlamentet rum. I Motala kommun röstade hälften av de röstberättigade kommuninvånarna, vilket är dryga sex procent fler än vid EU-valet 2014.

Om Europaparlamentet

Europaparlamentet är Europeiska Unionens (EU:s) enda direktvalda institution och består av 751 ledamöter. Sverige är ett av 28 medlemsländer i EU och har 20 mandat i Europaparlamentet.

Val till Europaparlamentet sker någon gång under perioden slutet av maj till i början av juni vart femte år. I år ägde valet till Europaparlamentet rum söndagen den 26 maj.

Valresultat

På Valmyndighetens hemsida presenteras valresultatet för Motala kommun.

Du har rösträtt i Europaparlamentet om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet.

Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Inför valet till Europaparlamentet får du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige en blankett från Valmyndigheten där du anmäler eller avanmäler dig till den svenska röstlängden.

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet.

Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Läs mer om hur valet går till hos Valmyndigheten.

Valmyndigheten  är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

Nyhetssajten Europaportalen ger mer information om valet till Europaparlamentet.

Sveriges tidigare invalda ledamöter till Europaparlamentet presenteras i denna broschyr.

EU-upplysningen ger allmän information om EU.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej