En vy över Stora torget i Motala stad med staty av Baltzar von Platen i mitten.

Söndagen den 9 september är sista dag för att rösta till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Fotograf: Mostphotos

Här hittar du Motala kommuns information om valet 2018. Vallokalerna stängde kl. 20.00 den 9 september och nu pågår en slutlig sammanräkning. Om du vill följa utvecklingen gör du det på Valmyndighetens webbplats.

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Du röstar på partier och, om du vill, en nominerad kandidat. Efter valresultatet fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti. Detta år, 2018, är valdagen söndagen den 9 september.

Vad händer efter valet?

Under valnatten räknade valdistrikten rösterna och skickade resultatet till Länsstyrelsen. Detta preliminära resultat presenteras på Valmyndighetens webbplats.

Under onsdagsräkningen, den 12 september, räknade kommunens valkansli de röster som inte räknades under valnatten (utlandsröster och förtidsröster som kom in sent under valdagen) och de röster som underkändes i vallokalerna granskades.

Sedan Länsstyrelsen har kontrollräknat samtliga röster är kommunfullmäktiges mandatfördelning fastställd (träder i kraft fr.o.m. 15 oktober 2018):

Centerpartiet: 4
Liberalerna: 4
Kristdemokraterna: 3
Nya Moderaterna: 15
Miljöpartiet de gröna: 2
Socialdemokraterna: 17
Vänsterpartiet: 4
Sverigedemokraterna: 8

Summa: 57 ledamöter

Ta gärna del av det fullständiga valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

Den 15 oktober sammanträder nya kommunfullmäktige. På agendan finns då bland annat val av kommunfullmäktiges presidium, dvs ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, revisorer, kommunstyrelse och tillfällig fullmäktigeberedning.

I november eller december kommer kommunfullmäktige välja nämnder för nästa mandatperiod, som börjar 1 januari 2019.

Följ kommunens nyhetsrapportering om årets allmänna val.

Vem ansvarar för valet?

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Då väljer vi vilken representant som ska företräda oss i Europaparlamentet. Nästa val hålls år 2019. Läs mer om valresultatet till Europaparlamentet 2014 eller om valarbetet inför Europaparlamentsvalet 2019.

Valmyndigheten berättar mer

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej