Nationella minoriteter, minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna.

Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och oavsett var du bor i Sverige. Lagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltningsområde.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Läs mer

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej