Finskt förvaltningsområde

Motala kommun ingår sedan den 1 februari 2013 i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Det innebär att du kan använda finska språket i dina kontakter med kommunen.

Du har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska. Ideella organisationer kan söka bidrag för aktiviteter inom ramen för det finska förvaltningsområdet och det statsbidrag kommunen får för detta ändamål.

Bidrag

Kommunen kan ge bidrag till sverigefinska eller andra organisationer i kommunen som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. Exempel på aktiviteter organisationerna kan söka bidrag för:

  • Språkliga aktiviteter, såsom språkkurser
  • Kulturella aktiviteter, såsom teater och konserter
  • Kursverksamhet och seminarier på finska
  • Temadagar så som självständighetsdag eller mors dag

Stöd ges normalt inte till utlandsresor eller övernattningar.

Annonsering av bidrag

Aktiviteter som fått bidrag kommer att annonseras på kommunens finska hemsida, bidragstagaren förser kommunen med underlag.

Redovisa bidrag

Efter genomförda aktiviteter behöver kommunen redovisning över hur bidraget använts, kostnader, intäkter och antal besökare.

Ansök om bidrag

I ansökan ska det ingå organisationens stadgar, beslut om firmatecknare samt senaste årsredovisning och årsmötesprotokoll. Om underlaget inte är fullständigt kan kommunen begära kompletterande uppgifter.

Här kan du läsa mer om riktlinjerna för att söka bidrag: Riktlinjer för att söka bidrag inom ramen för det finska förvaltningsområdet

Ansökan görs via vår E-tjänst som finns på både Svenska och Finska eller via blankett som även den finns på våran hemsida.

Här finns både E-tjänst samt blankett: E-tjänster och blanketter

Blanketten skickas till:
Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning
Monica Carlström
591 86 Motala
eller via e-post till: monica.carlstrom@motala.se

Verksamhetsberättelse

Redovisning av stadsbidrag

Läs mer

Kontakt

Sari Johansson, Informatör
Tel: 0725-053580 Mail: sari.maatta@motala.se

Suvi Sivula, Informatör
Tel: 0141-225000 Mail: suvi.sivula@motala.se

Finns in receptionen/växeln 75%

Monica Carlström, Administrativ chef, ansvarig för bidragshantering
Tel: 0141-225004 Mail: monica.carlstrom@motala.se

Politisk styrgrupp

Huvudansvaret för samråd med den sverigefinska gruppen ligger på en styrgrupp bestående av förtroendevalda, som träffas cirka en gång per månad.

Jangunnar Hjalmarsson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Caroline Unéus, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Helén Isaksson, 1:e vice ordförande bildningsnämnden
Tony Johansson, 2:e vice ordförande bildningsnämnden
Ingvar Ståhl, 1:e vice ordförande socialnämnden
Anna Lust, 2:e vice ordförande socialnämnden

Läs om Motala kommun på finska här på webbplatsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej