Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Motala kommuns mångfaldsplan visar vägen i frågor kring våra olika förutsättningar. Vi tar aktivt ställning till jämställdhet i vår personalpolitik och strävar efter förbättrad tillgänglighet både i den fysiska miljön och när du är i kontakt med oss.

Tillgänglighet

Motala kommun arbetar med tillgänglighet på olika sätt. Våra allmänna platser ska vara tillgängliga för alla och vår webbplats är möjlig att ta del av även om du har en funktionsnedsättning.

Jämställdhet och mångfald

I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos våra kunder på ett kvalitativt bättre sätt.

Finskt förvaltningsområde

Motala är ett finskt förvaltningsområde, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Det innebär att du kan använda finska språket i dina kontakter med kommunen.

Nyheter om tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej