Tillgänglighetsredogörelse för Sammanträdesportalen (Meetings Plus webb)

Sammanträdesportalen, som ligger i systemet Meetings Plus webb, är till stor del tillgänglig, men enstaka delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Motala kommun har åtagit sig att göra webbplatsen www.motala.se och därtill anslutna tjänster tillgängliga i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://sammantraden.motala.se/, det vill säga Motala kommuns Sammanträdesportal där handlingar inför och protokoll från de politiska mötena publiceras.

Vår leverantör arbetar kontinuerligt för att Meetings Plus ska följa riktlinjerna i webbdirektivet och vara användbar för så många som möjligt. Meetings Plus webb är till stor del tillgänglig, men enstaka delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Bedömning är alltså att webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej