Utveckling av Stora torget

Här finns information för dig som vill veta mer om arbetet med att förbättra Stora torget.

I takt med att Motala växer och även lockar till sig nya besökare, vill vi skapa en mer attraktiv och levande stad. Ett viktigt steg är att se över torget – Stans trevligaste mötesplats, som ska bidra till visionen om ”Ett mer levande centrum”.

Medborgardialog

En medborgardialog genomfördes 2016. Då fick alla Motalabor möjlighet att lämna in sina idéer och önskemål om hur Stora torget ska se ut. 358 vykort med förslag kom in. Det fanns också möjlighet att tycka till vid personliga möten med politiker och tjänstemän, och självklart på webben.

Dessutom tog vi in synpunkter från andra viktiga intressenter som handlare, krögare, torghandlare och representanter från evenemangsbranschen.

Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter som kom in under medborgardialogen. Alla har beaktats och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Utställning hölls 1 februari – 20 mars

En arkitekttävling har pågått under hösten 2018 vilket gav fyra arkitektteam möjligheten att ta fram kreativa förslag på en ny gestaltning av Stora torget. Förslagen byggde på ett antal viktiga kriterier, utifrån den genomförda medborgardialogen som pågick hösten år 2016.

En utställning hölls öppen för allmänheten under perioden den 1 februari till och med 20 mars i Folkets hus. Här visade man upp samtliga förslagen för allmänheten.

En jury beståendes av förtroendevalda, sakkunniga och tjänstemän har nu utsett en slutlig vinnare.

Vinnare i arkitekttävlingen

Vinnaren presenterades för allmänhet och media vid prisceremonin den 3 april på Stora Torget kl 18.00.

Den slutliga vinnaren av tävlingen blev Topia Landskapsarkitekter med tema ”Sjöstadens gröna sluss”. Vi tillägnar vinnarna ett stort Grattis!

Arkitektskisser och kriterier för tävlingen

Här kan du se samtliga inlämnade förslag från alla fyra arkitektteam.

Platen anropar

Sjöstadens gröna sluss

Strömma Stilla

Vi ses på Stora torget

Här hittar du tävlingsprogrammet och de kriterier som gäller som underlag

Vad händer nu?

De vinnande förslaget presenterades 3 april 2019. Nu  påbörjar vi arbetet med projektering. Då bestäms detaljer som vilken gatsten som ska vara var, hur ledningar till lyktstolpar ska dras eller vilken modell på parkbänk som ska väljas. När ritningarna har tagits fram finns möjlighet för kommunen att börja bygga om torget. Det kommer att byggas om i etapper för att inte störa den verksamhet som vanligtvis pågår, exempelvis uteserveringar och torghandel.

Följ oss gärna på vår webb eller på kommunens Facebook.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Åberg, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten.
Telefonnummer: 0141-22 26 65.
E-post: alexandra.aberg@motala.se eller samhallsbyggnad@motala.se

Via Motala kommuns hemsida motala.se/storatorget samt via kommunens Facebookflöde.

Vi har jobbat på projektet kontinuerligt, men av resursskäl fick vi skjuta fram projektet under cirka sex månader totalt. Men nu jobbar vi fortsatt enligt reviderad projektplan.

Den jury som nu är tillsatt bestående av Sveriges arkitekter, sakkunniga samt förtroendevalda godkänner det förslag som arkitektteam tagit fram och som vinner själva tävlingen som nu pågår.  Tävlingen är klar i april då vinnare utses. Underlaget kommer sedan ligga till grund för det planförslag som tas fram för hur Stora torget rent praktiskt ska byggas om.

Nu invigs utställningen där vi presenterar de fyra arkitektteamens förslag till ny gestaltning. Efter att juryn som är tillsatt beslutar om det vinnande bidraget, så vet vi mer om hur det nya stora torget kommer att gestaltas. Vissa justeringar kan komma att ske utifrån gestaltningsförslaget, men då finns ett beslutat underlag att utgå ifrån för hela kommunen.

Det finns ekonomiska medel avsatta i kommunens mål och resursplan under både 2020 och 2021, totalt 10 miljoner kronor. Ytterligare medel kan komma att behöva tillsättas för fortsatt utveckling. Torget kommer därmed att utvecklas kontinuerligt under några år.

I samband med den medborgardialog som pågick 2016 fick alla medborgare möjligheten att delta och lämna in sina synpunkter, tankar och idéer. Det underlaget har kommunen tillsammans med förtroendevalda och Sveriges arkitekter utgått ifrån. I det fortsatta arbetet är det en jury beståendes av ovan nämnda som kommer utse vilken gestaltning som kommer att vinna i april månad. Då sker prisutdelningen som alla medborgare är välkomna att delta på.

Allt underlag bygger på vad medborgare lämnade in för synpunkter, tankar och idéer under vår medborgardialog som genomfördes år 2016.  Sen samarbetar vi i kommunen med branschrådet ”Sveriges Arkitekter” som tar fram förslag på gestaltningar utifrån underlaget samt ett antal viktiga kriterier. Kriterierna bygger på t ex tillgänglighet, flöden, handikappanpassning med mera. Det är väldigt viktigt att vi får ett fint, vackert torg men också ett praktiskt och väl anpassat torg för alla våra medborgare. Förutom Sveriges Arkitekter så har vi sakkunniga inom samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för fysisk planering samt förtroendevalda som också är med i processen.

I takt med att Motala växer och även lockar till sig nya besökare, vill vi skapa en mer attraktiv och levande stad. Vår vision säger ”Ett mer levande centrum”. Vi går från att vara en industristad till att bli en upplevelsestad. Ett viktigt steg är att se över Stora torget.

Kommunstyrelsen beslutade att underlaget till kriterierna för tävlingen skulle vara ett torg utan parkeringar. Parallellt med tävlingen pågår en parkeringsutredning som kommer att presenteras senare i vår.

Här kan du läsa om andra pågående utvecklingsprojekt i Motala kommun.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej