Ny simhall

Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon i anslutning till Lalandia med gemensam entré. Det blir en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status har krävt ett ställningstagande till att renovera eller att bygga en helt ny simhall.

Motala simhall har under 2016 och 2017 haft återkommande problem med legionella och de senaste åren sjunkande besökssiffror på grund av detta och ökande konkurrens från närliggande badanläggningar.

Kommunen har med anledning av detta behövt ta ställning till om en ny simhall ska byggas eller om den befintliga ska renoveras. Parallellt med detta startade processen med Lalandias etablering i Motala.

Nyheter om den nya simhallen

Hur går det med arbetet för en ny kommunal simhall?

26 augusti, 2021
I början av sommaren presenterades programhandlingen för den nya kommunala simhallen. Pontus...

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande...

Beslut om förstudie avseende ny simhall

28 maj, 2019
27 maj godkände Kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen...

Beslut om behovsanalys avseende ny simhall

22 januari, 2019
Kommunstyrelsen godkände idag reviderad behovsanalys gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen...

Nu fördjupas dialogen om en kommunal simhall med Lalandia

24 oktober, 2017
I början på november möts Motala kommun och Lalandia igen. Då för...
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej