Just nu är Motala kommun i full gång med att ta fram en ny översiktsplan.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunen.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Motala kommun.

Översiktsplanen ska visa hur vi i ett längre tidsperspektiv kan använda mark och vatten för bostäder, industri, handel, vägar, naturområden med mera. Viktiga frågor i den nya översiktsplanen är att stärka Motala som Östergötlands sjöstad och att ge förutsättningar för utveckling i de mindre tätorterna och på landsbygden.  Kommunens roll i regionen ingår också. Motala ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala förhållandena. 

Medborgardialog

Under 11 mars – 1 juni 2017 pågick en medborgardialog om hur Motalabor ser på kommunens utveckling och framtid när det handlar om hur land och vatten samt regionala förbindelser ska fungera. Alla invånare kunde lämna in synpunkter, tankar och idéer via ett webbverktyg som kommunen använde. Underlaget är nu sammanställt i en rapport med inriktningar som godkändes av kommunstyrelsen 19 december 2017. Ett samråd för invånare, med förslag till ny översiktsplan, är planerad till våren 2020.

Läs rapporten här

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej