Överprövning för Lalandias etablering

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Samtliga detaljplaner för Lalandias etablering har överklagats. Här hittar du information om processen, domar och beslut.

Beslut och överklaganden gällande Lalandias etablering i Varamobaden

Detaljplanerna som är aktuella för Lalandias etablering omfattar totalt 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med de detaljplaner som är aktuella för Lalandias etablering pågick under hela 2018. Den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige.

Samtliga detaljplaner överklagades och 18 november 2021 gav Mark- och miljödomstolen besked gällande sakfrågan.

Överklagandet för detaljplan Tvättsvampen avvisas.

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut för detaljplanerna Badgästen, Folkets park och Fjällskivlingen.

Kommunen arbetar nu med att analysera domarna och överklagande kan göras senast 9 december 2021.

I fliken för respektive detaljplan hittar du mer information om nuläget för respektive detaljplan.

Övriga beslut och avtal

För Lalandias etablering krävs, utöver nya detaljplaner, en mängd beslut och avtal. Flera av de beslut som fattas och avtal som tecknats har överklagats. I flikarna nedan hittar du information om process och nuläge.

Läs mer om Lalandiaprojektet

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej