Här hittar du informationsfilmer kopplade till Lalandiaprojektet. Filmerna är publicerade på vår Youtubekanal.

Visualisering av bebyggelse i Varamonområdet.

Visualisering av Varamonområdet efter Lalandias etablering

I denna film får du se en 3D-modell över de fem områden som prövas i detaljplaneprocessen.

Två barn som sitter på en badleksak i ett badland. Texten Välkommen till informationsmöte om Lalandiaprojektet.

Informationsmöte 2018-04-03

Informationsmöte med uppdaterad information från Motala kommun och Lalandia.

Motala kommuns logotyp, texten Lalandia-information 2018-04-03, suddig bakgrund.

Sammanfattning - Informationsmöte 2018-04-03

Här får du en kortare sammanfattning av informationsmötet som hölls 2018-04-03.

Kvinna som pratar i mikrofon, texten Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande Motala kommun.

Informationsmöte - Lalandiaprojektet 2017-11-23

Mötet inleds av Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande

Man som föreläser vid en dator. Foto.

Etableringsarbetet med Lalandia - 2017-11-23

Joakim Ljungqvist, vd Tillväxt Motala berättar

Kvinna som föreläser vid en dator. Foto.

Detaljplaneprocessen - Lalandiaprojektet 2017-11-23

Hanna Hammarlund, Mark- och exploateringschef berättar.

Man som står framför en blå skärm med Motala kommuns logotyp. Foto.

Lalandiaprojektet I Motala - Thomas Nielsen 2017-11-23

Projektdirektör Thomas Nielsen berättar om Lalandias projekt i Motala.

Texten Dorte Mandrup mot bakgrund av en byggnad.

Marianne Hansen, Senior Architect, Dorte Mandrup 2017-11-23

Marianne Hansen berättar om hur den tänkta arkitekturen för Lalandias semesterboenden är tänkt och vikten av att samspela med landskapet och naturen.

Kvinna som föreläser vid en dator, blå skärm med Motala kommuns logotyp i bakgrunden. Foto.

Effekter av Lalandias etablering - Sofia Zere, HUI Research AB

Sofia Zere, senior konsult på HUI Research AB berättar om vilka lokala och regionala effekter Lalandias etablering förväntas ge.

Motala kommuns logotyp, texten Lalandia-information 2017-11-23, suddig bakgrund.

Sammanfattning - Informationsmöte 2017-11-23

Här får du en kortare sammanfattning av informationsmötet som hölls 2017-11-23.

Kvinna som står framför rader av stolar. Texten. Eva Andersson, Ordförande regionfullmäktige Region Östergötland. Foto.

Tankar om Lalandiaprojektet efter informationsmötet 2017-11-23

Hör Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande Motala kommun, Eva Andersson, ordförande regionfullmäktige Region Östergötland och Kikki Liljeblad, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Norrköping dela sina tankar om Lalandiaprojektet i Motala efter informationsmötet 2017-11-23

Man som står framför en sal med stolar. Texten Jan Harrit, VD Lalandia. Foto.

Sammanfattning - Informationsmöte 2017-04-05

Här får du en kortare sammanfattning av informationsmötet som hölls 2017-04-05..

Fyra personer som sitter på rad vid ett bord. Foto.

Presskonferens - 2016-12-14

Här ser du presskonferensen där Lalandia berättar att de utreder semesteranläggning i Motala.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej