Här presenteras filmer och klipp under processen.

Handlingar, bilder, illustrationer och filmer – Lalandia

Här publicerar vi all information som är aktuell längs hela vår detaljplaneprocess.

Har du frågor om nedanstående, kontakta oss på: kommunikation@motala.se
Information om samtliga pågående detaljplaner för området Varamon gällande etablering av ett Lalandia, hittar du på vår webbsida för planer på motala.se/planer

Handlingar år 2018

Kartor
Kartbilder över fem detaljplaneområden (PDF, 1,6 MB)

Skisser

Husvy från Kaprifolgatan höger ifrån (PDF, 2,0 MB)
Husvy från Kaprifolgatan vänster ifrån (PDF, 2,7 MB) 
Husvy från Kaprifolgatan vänster ifrån (PDF, 529 kB)
Huvudanläggning Lalalandia kvällstid bild 1 (PDF, 267 kB)
Huvudanläggning Lalandia dagtid (PDF, 412 kB)
Huvudanläggning Lalandia kvällstid bild 2 (PDF, 207 kB)
Semesterhus bild 1 (PDF, 605 kB)
Semesterhus bild 2 (PDF, 573 kB)
Område 2 – visualisering_alla_husen (PDF, 2,5 MB)
Område 2 – visualisering1 (PDF, 1,5 MB)
Område 2 – visualisering2 (PDF, 984 kB)
Område 1B – visualisering (PDF, 1,1 MB
Område 2 – visualisering (PDF, 1,3 MB)
Gestaltningsprinciper (PDF, 304 kB)
Gestalningsprinciper bilaga_område 2 (PDF, 3,6 MB)

Inspelning (film) från informationsmötet 3 april 
Kort sammanfattning av informationsmötet med Jan Harrit, Camilla Egberth och Caroline Uneus
Hela informationsmötet om Lalandiaprojektet

Presentationsmaterial
20181210 Presentation om detaljplaner inför beslut i kommunfullmäktige
20180403 Presentation_Informationsmöte_allmänheten (PDF, 3,1 MB)
201804      Lalandia_Samrådsmöten 201804 (PDF, 3,0 MB)

Handlingar redovisade år 2017

Rapporter
Turistekonomisk rapport Lalandia – Handelns Utredningsinstitut
Populärversion, Turistekonomisk rapport Lalandia – Handelns Utredningsinstitut

Planer
Detaljplan för del av Agneshög 3_1 (PDF, 1,3 MB)
Detaljplan för kv. Fjällskivlingen mfl (PDF, 11,9 MB)
Detaljplan för kv. Folkets park och Gustavsvik mm (PDF, 2,6 MB)
Stadsplan för Badstrandsvägen (PDF, 3,5 MB)
Stadsplan för kv. Tvättsvampen (PDF, 11,6 MB)
Stadsplan för mellersta Varamon (Vildmarksvägen) (PDF, 11,0 MB)
Stadsplan för södra Varamon (PDF, 11,0 MB)
Ändring av detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i Varamon (PDF, 406 kB)
Ändring av detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i Varamon etapp 2 (PDF, 1 010 kB)

Program
Idéprogram Varamobaden (PDF, 2,6 MB)
Programkarta för turism och fritidsverksamhet i Varamobaden (PDF, 715 kB)
Planprogram för Badstrandsvägen mm (PDF, 11,0 MB)
Programkarta för Badstrandsvägen mm alt1 (PDF, 891 kB)
Programkarta för Badstrandsvägen mm alt2 (PDF, 952 kB)

2017-04-05

Kartor
Kartbilder över detaljplaneområden, huvudanläggning och semesterboenden (PDF, 534 kB)

Skisser
Skiss 1 från Lalandia
Skiss 1 från Lalandia – Högupplöst (PDF, 1,5 MB)
Skiss 2 från Lalandia
Skiss 3 från Lalandia
Skiss 4 från Lalandia

Filmer

2017-11-23 – Informationsmöten

2017-04-05

2016-12-14

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej