Handlingar, bilder, illustrationer och filmer – Lalandia

Här publicerar vi all information som är aktuell längs hela vår detaljplaneprocess.

Har du frågor om nedanstående, kontakta oss på: kommunikation@motala.se
Information om samtliga pågående detaljplaner för området Varamon gällande etablering av ett Lalandia, hittar du på vår webbsida för planer på motala.se/planer

Handlingar år 2019

Handlingar år 2018

Kartor

Skisser

Inspelning (film) från informationsmötet 3 april 

Presentationsmaterial

Handlingar redovisade år 2017

Rapporter

Planer

Program

2017-04-05

Kartor

Skisser

Filmer

2017-11-23 – Informationsmöten

2017-04-05

2016-12-14

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej