Handlingar, bilder, illustrationer och filmer – Lalandia

Här publicerar vi all information som är aktuell längs hela vår detaljplaneprocess.

Har du frågor om nedanstående, kontakta oss på: kommunikation@motala.se
Information om samtliga pågående detaljplaner för området Varamon gällande etablering av ett Lalandia, hittar du på vår webbsida för pågående planarbete.

Handlingar år 2019

Handlingar år 2018

Kartor

Skisser

Inspelning (film) från informationsmötet 3 april

Presentationsmaterial

Handlingar redovisade år 2017

Rapporter

Planer

Program

Kartor

Skisser

Filmer

2017-11-23 – Informationsmöten

2017-04-05

2016-12-14

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej