Byte av vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan

Här hittar du uppdaterad information om arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan.

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Östermalmsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras för att säkra en vattenförsörjning av hög kvalitet även i framtiden. Hela sträckan från Verkstadstorget fram till Källgatan (utanför polishuset) måste bytas. Det är ett mycket omfattande jobb som kommer att ta flera år.

Arbete under 2022

Kartbild som visar hur trafiken leds om under arbetet på Östermalmsgatan.
Grön markering visar hur trafiken leds om. Orange markering visar arbetsområde. Röd markering visar infart för boende och besökare.

Arbetet med etapp 8 startar vecka 15 med en mindre grävning vid korsningen Charlottenborgsbron. Arbetet kommer att pågå här i två veckor. Under tiden regleras trafiken i korsningen med trafikljus.

Etapp 8 fortsätter sedan från Bollhusgatan och i riktning mot simhallen. Arbetet beräknas att pågå till september 2022.

Under arbetet leds trafiken om via Långbackagatan, Industrigatan, vidare in på Sporthallens parkeringen och sedan ut på Östermalmsgatan.

Tung trafik

Under tiden då arbete pågår leds tung trafik om. Vid Motalas ytterkanter finns, under pågående arbete, skyltning till omledningsvägar för att hänvisa tung trafik runt staden.

Buss- gång- och cykeltrafik

Östgötatrafiken stänger busshållplatsen vid Bollhusgatan under tiden för arbetet.

Mer information hittar du hos Östgötatrafiken.

Gångtrafikanter och cyklister måste under perioder då arbete pågår ta andra vägar förbi aktuellt arbetsområdet. Följ skyltningen för din säkerhet.

Biltrafikanter

Vi ber alla fordonstrafikanter att om möjligt välja en annan väg då arbete pågår. Detta gäller även när trafiken leds runt arbetsplatsen.

Ju mindre trafik desto säkrare blir det både för dig som trafikant och för de som arbetar med att byta VA-anläggningen.

Se etapperna på karta

Här kan du se de olika etapperna på en karta.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej