Pågående utveckling och planering

Här kan du läsa om vad som händer just nu i Motala kommun och om några av de projekt vi genomför. Vi vill lyssna in dina behov som invånare när vi utvecklar och planerar. Vi genomför därför medborgardialoger och du är också när som helst välkommen att lämna synpunkter och förslag.

Stadsutveckling

Motala är industristaden som laddat om och skapat goda förutsättningar för ett gott liv. Motala växer och just nu pågår många utvecklingsprojekt. I filmen berättar vi om några av de projekt som är på gång.  Tillsammans utvecklar vi framtidens Motala!

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.