Tillväxt i hela Motala

År 2022 är Motala kommun en kommun i tillväxt. Människor vill bosätta sig, arbeta och göra besök i kommunen. Etableringar inom besöksnäringen har gjort att kommunens attraktivitet gentemot omgivningen ökat. Det har resulterat i en stadig befolkningstillväxt, med fler inflyttare både från länet och från övriga landet.

Motala kommun har god mark- och tomtberedskap. Med gott bemötande från kommunens tjänstemän, bra tillgång till kompetens och välkomnande inställning till företag har Motala kommun klättrat i mätningar av företagsklimat. Det har lett till fler företagsetableringar och arbetsställen runt om i kommunen. Bra infrastruktur gör det enkelt och tryggt att resa till och från Motala.

Motala kommun har en välmående landsbygd. För kommunens mindre orter finns kommunal service inom rimliga avstånd. Möjligheter till sjönära boenden och en stark bredbandsutbyggnad har gjort att fler valt att bosätta sig på landsbygden.

Tillväxten sker på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön. Fossilfria transporter och närproducerad mat prioriteras i Motala kommuns kommunala verksamhet.

Resultatmål

Det politiskt prioriterade området “Tillväxt i hela Motala” har fem tillhörande resultatmål:

  • Resultatmål 3: Motala växer
  • Resultatmål 4: En företagsmiljö i toppklass
  • Resultatmål 5: Miljömässigt hållbar tillväxt
  • Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande
  • Resultatmål 7: Hela Motala ska leva
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej