Ett sammanhållet Motala

Ett sammanhållet Motala handlar om ett stärkt integrationsarbete, ett jämlikt Motala med samma förutsättningar för ung som gammal i hela kommunen och ett tryggt Motala där Motalabon känner trygghet och trivsel i samhälle och skola.

År 2022 är Motala en sammanhållen kommun. Utanförskapet har under de senare åren minskat och visar en positiv trend. Motala kommun är på god väg att bygga bort boendesegregationen genom att i högre utsträckning tillåta blandad bebyggelse och upplåtelseformer i nya områden och genom att omvandla bostäder i befintliga områden. Allmännyttan tar ett ansvar i att bygga fler lägenheter för att minska trångboddheten.

Sysselsättningsgraden har ökat i socioekonomiskt utsatta områden genom arbetsmarknads- och integrationsåtgärder som lett till fler Motalabor i egenförsörjning.

Ingen människa ska känna begränsningar i livet på grund av religion, kultur, ursprung, eller socioekonomiska förutsättningar. Från att ha varit en av Sveriges 32 mest segregerade kommuner, med socioekonomiska utmaningar i flera stadsdelar, riktas goda insatser till områdena Charlottenborg, Ekön och Väster. Dessa områden stärks och skapar bättre förutsättningar för de Motalabor som bor här.

Resultatmål

Det politiskt prioriterade området “Ett sammanhållet Motala” har tre tillhörande resultatmål:

  • Resultatmål 12: Ett stärkt integrationsarbete
  • Resultatmål 13: Ett jämlikt Motala
  • Resultatmål 14: Ett samhälle att lita på
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej