En sund ekonomi

I 2022 års Motala kommun används skattemedel ansvarsfullt genom att få ut mest välfärd och högst kvalitet ur varje skattekrona.

Kärnverksamheten prioriteras med fokus på att leverera välfärdstjänster och utveckla hela kommunen med en god kommunal service. Genom effektiva processer i den kommunala verksamheten lyckas vi frigöra resurser till kärnverksamheten och levererar en högre kvalitet till våra invånare.

Verksamheter och externa verksamheter som bedrivs på uppdrag av kommunen håller hög kvalitet, har god kundnöjdhet samt lever upp till invånarnas och kundernas höga krav. Kommunen har en stabil ekonomi med oförändrad skattesats.

Vi lever upp till de mål som kommunfullmäktige antagit om god ekonomisk hushållning. Politiken har prioriterat lönsamma investeringar och tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter och frigjort kapital till kärnverksamheten.

Vi undviker kapitalförstöring genom att vårda och underhålla kommunens anläggningar. Motala kommun arbetar efter mätbara mål som kontinuerligt följs upp.

Resultatmål

Det politiskt prioriterade området “En sund ekonomi” har två tillhörande resultatmål:

  • Resultatmål 1: God ekonomisk hushållning
  • Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej