Det goda livet i Motala

År 2022 bygger Motala kommuns verksamhet på ett förtroende för människans kunskap, egna förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi litar på människans egen förmåga att fatta rationella beslut utifrån en kunskap om sin situation och sina behov. Den som behöver hjälp får det snabbt och enkelt genom lättillgängligt stöd och god kommunal service.

Alla individer har möjlighet att utvecklas, leva och bidra till samhällsutvecklingen utefter sina förmågor. Förskola, skola och socialtjänst arbetar proaktivt för att tidigt fånga upp barn i behov av stöd och sätter tidigt in insatser för att hjälpa dem. Motala kommun erbjuder individanpassad omsorg där människans preferenser och förmågor är utgångspunkten för omsorgen som bedrivs.

Det finns ett brett utbud av utförare i välfärden och goda möjligheter att välja bland flera olika alternativ med hög kvalitet. Digitaliseringens möjligheter har gjort att tryggheten och tillgängligheten ökat. Det finns förutsättningar att leva ett hälsosamt och självständigt liv oberoende av ålder och livssituation.

Motala kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i med ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Resultatmål

Det politiskt prioriterade området “Det goda livet i Motala” har fyra tillhörande resultatmål:

  • Resultatmål 8: En meningsfull sysselsättning
  • Resultatmål 9: En omsorg att lita på
  • Resultatmål 10: En skola att lita på
  • Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej